Đề Xuất 3/2023 # Phân Biệt Used To Với To Be Used To Và To Get Used To # Top 6 Like | Thaiphuminh.com

Đề Xuất 3/2023 # Phân Biệt Used To Với To Be Used To Và To Get Used To # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Phân Biệt Used To Với To Be Used To Và To Get Used To mới nhất trên website Thaiphuminh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Ở đây là used là động từ ở dạng quá khứ của động từ use, nên bạn sẽ không được dùng để chỉ hành động ở hiện tại. Đơn giản, bạn dùng used to để chỉ một hành động thường xuyên làm trong quá khứ và bây giờ không còn làm điều đó nữa.

Mike: Anh what did you use to do after school when you were in middle school? Anh: I used to go to play badminton every Tuesday and Friday afternoon

Hãy ghi nhớ, câu hỏi mà người ta hỏi bạn khi sử dụng used to (ở đây dạng câu hỏi did you use to) thuộc về thì quá khứ. Do đó họ thêm một vế là when you were in middle school. Điều này có nghĩa là bạn đã thường làm gì sau khi tan trường (khi bạn còn học trung học).

Câu trả lời sẽ cần đến used to và hành động bạn thường làm mà ở đây mình lấy ví dụ là chơi cầu lông vào mỗi chiều thứ 3 và thứ 6. Ghi nhớ, khi bạn hỏi ai đó đã từng làm gì đó thường xuyên ở trong quá khứ thì phải dùng used to.

2, To Be Used To + Verb/Something

Cụm từ này ám chỉ hành động như một thói quen của bạn ở hiện tại. Khác với used to thì to be used to để diễn ta thói quen hay nói cách khác bạn quen/hay thường xuyên làm gì ở hiện tại.

I am used to get up at 5 AM then go for a walk before the breakfast

Trong ví dụ này, điều giúp ta phân biệt giữa Used to và to be used to là hành động vẫn đang còn diễn ra ở hiện tại trong khi hành động dùng với used to là kết thúc ở trong quá khứ rồi. Có nghĩa người nghe sẽ hiểu là người nói thường dậy vào lúc 5 giờ sáng, đi bộ trước khi vào bữa sáng.

3, To Get Used to + Something / Do Something

Ví dụ: Anh Phan sống ở Việt Nam, rồi một ngày kia chuyển tới sống ở một đất nước khác, khi gặp gỡ bạn bè họ hỏi thăm về cuộc sống mới.

Mike: Anh, was it hard to get used to live in Melbourne? Anh: I am used to it

Trong trường hợp này người hỏi muốn biết Anh Phan gặp khó khăn gì trong việc thích nghi với cuộc sống mới hay nói cách khác nghĩa của câu hỏi là : Bạn đã quen với cuộc sống ở Melbourne chưa?

Và câu trả lời có thể dùng I am used to it. Tôi quen với cuộc sống ở đây rồi.

-I am used to sleep at 10:00 PM, but now it’s nearly 11:00 PM.

-WTF do you mean by you are used to sleep at 10?

-Man, I am just busy writing this blog post…………..

See Ya. Bed time…

Cách Sử Dụng Used To, Be Used To Và Get Used To

Phân biệt cách sử dụng Used to,Get used to và Be used to

1/ Used to + Verb: Đã từng, từng Chỉ một thói quen, một hành động thường xuyên xảy ra trong quá khứ và bây giờ không còn nữa. – When David was young, he used to swim once a day – I used to smoke a lot.VD: – I used to smoke a packet a day but I stopped two years ago. ( trước đây tôi hút 1 gói thuốc 1 ngày nhưng từ 2 năm trở lại đây tôi không hút thuốc nữa) – Ben used to travel a lot in his job but now, since his promotion, he doesn’t. ( Ben thường đi du lịch rất nhiều khi làm công việc trước đây, nhưng từ khi anh ấy luân chuyển công việc thì không còn nữa) – I used to drive to work but now I take the bus. ( Trước đây tôi thường lái xe đi làm nhưng hiện nay tôi đi làm bằng xe buýt)

2/ To be + V-ing/ Noun: Trở nên quen với He is used to swimming every day : Anh ấy đã quen với việc đi bơi mỗi ngày.VD: – I’m used to living on my own. I’ve done it for quite a long time. ( Tôi thường ở 1 mình, và tôi đã ở một mình được một khoảng thời gian khá lâu) – Hans has lived in England for over a year so he is used to driving on the left now. ( Hans đã sống ở Anh hơn 1 năm rồi nên giờ anh ấy quen lái xe bên tay trái) – They’ve always lived in hot countries so they aren’t used to the cold weather here.( Họ luôn sống ở các vùng nhiệt đới nên họ không quen với khí hậu lạnh ở đây)

3/ to get used to + V-ing/ noun He got used to American food : I got used to getting up early in the morning. Tôi đã dần dần quen với việc thức dậy sớm vào buổi sángVD: – I didn’t understand the accent when I first moved here but I quickly got used to it. ( Lần đầu tiên chuyển đến đây, tôi đã không hiểu được giọng nói ở vùng này nhưng giờ tôi đã nhanh chóng quen dần với nó) – She has started working nights and is still getting used to sleeping during the day. ( Cô ấy bắt đầu làm việc vào ban đêm và dần quen với việc ngủ suốt ngày) – I have always lived in the country but now I’m beginning to get used to living in the city. ( Tôi luôn sống ở miền quê nhưng giờ đây tôi bắt đầu dần quen với việc sống ở thành phố)

Cách Sử Dụng “Used To” Và “Be/Get Used To Ving” Hiệu Quả

“used to V” và ” be/get used to Ving/ N” là gì?

– “used to V” mang nghĩa thường làm gì trong quá khứ, không lặp lại ở hiện tại nữa. (dù không được nhắc tới hiện giờ việc đó còn tiếp diễn không nhưng phải ngầm hiểu là việc đó không còn diễn ra nữa)

VD: I used to be a Math teacher but now i’m a businessman. ( Tôi từng là giáo viên dạy toán nhưng giờ tôi là doanh nhân)

I used to smoke 2 packs of cigarette everyday 2 years ago. (2 năm trước tôi từng hút 2 bao thuốc lá mỗi ngày)

– “be used to Ving/N” mang nghĩa đã trở nên quen với việc làm gì/ cái gì

“get used to Ving/N” mang nghĩa dần trở nên quen với việc làm gì/ cái gì

VD: I’m used to wake up at 5am. (Tôi đã quen thức dậy lúc 5 giờ sáng)

My son is getting used to living in the new house. (Con trai tôi đang dần trở nên quen với việc sống ở ngôi nhà mới)

Trong cấu trúc “be used to Ving/N”, “used” được sử dụng như 1 tính từ và “to” là một giới từ kết nối vì vậy không được bỏ đuôi “ed” của “used” và không được chia “used” như 1 động từ bình thường.

Cách sử dụng cụm “used to V” và “be/get used to Ving/N”

– Hai cụm từ này được chia thì và chia loại câu tương tự như những động từ bình thường

Cụm “used to V”

+ Khẳng định: S+ used to+ be/V nguyên thể+…

VD: I used to be a class monitor when i was seven years old. (Tôi từng là lớp trưởng khi tôi 7 tuổi)

+ Phủ định: S + didn’t use to be/ V nguyên thể+…

VD: I didn’t ever use to be a class monitor before. (Tôi chưa từng là lớp trưởng lần nào trước đây)

+ Câu hỏi yes/no: Did + S + use to be/ V nguyên thể + …

VD: Did you ever use to be/ V nguyên thể +…? (Bạn từng là lớp trưởng chưa?)

– “used to be/V” là 1 cụm từ diễn tả hành động từng xảy ra trong quá khứ không lặp lại ở hiện tại vì vậy bắt buộc phải chia ở quá khứ, tránh chia ở những dạng thì (thời) khác.

– Sử dụng cụm từ này khi bạn muốn nhấn mạnh tính “không còn được lặp lại ở hiện tại” của nó để nhấn mạnh quá khứ và hiện tại của sự việc, tránh lạm dụng cụm từ này.

VD: Thường nhấn mạnh việc từ bỏ 1 thói quen xấu như hút thuốc,… hoặc diễn tả sự nuối tiếc,…

Cụm “be/get used to Ving/ N ”

Chia cụm từ với động từ “be/ get” và giữ nguyên phần còn lại, nhưng thường được chia theo thì hiện tại đơn (câu kể) hoặc quá khứ đơn (chỉ kết quả)

+ Khẳng định: S + be/get used to Ving/N+…

He didn’t affected by the noise because he was get used to it. (Anh ấy không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn bởi vì anh ấy đã quen với nó rồi)

+ Phủ định: S + be not/ trợ động từ + not get used to Ving/N+…

+ Câu hỏi yes/ no: Trợ động từ + S + get used to Ving/N +…?

– Khi sử dụng với “be”, cụm từ thường chỉ kết quả của sự việc quen với việc làm gì

VD: I am used to getting up early in the morning. (Tôi quen với việc ngủ dậy sớm vào buổi sáng)

– Khi sử dụng với “get” thì cụm từ nhấn mạnh quá trình hơn

VD: I get used to getting up early in the morning. (Tôi dần quen với việc ngủ sớm vào buổi sáng)

Nên xác định chính xác mình cẩn sử dụng cụm từ be/get used to doing St”

để nhấn mạnh kết quả hay quá trình để sử dụng cụm từ chính xác nhất.

Was And Were Use In English With Examples

After Chinese, English is the most spoken language around the world. The most important property of the English language that has been spoken by four hundred twenty-seven million people is its widespread use. When you know the English language, you can communicate anywhere around the world and you will even feel like you are home. Therefore, learning English has become a necessity when you travel around the world, in your business trips or in your social life. Unfortunately, solely vocabulary is insufficient if you want to speak and write the English language correctly. Also, you need a good command on the grammar. In this article, you can find information and examples about using was/were, which are the past tense forms.

What Are Tenses in English?

The English language has three main tenses that are called Present Tense, Past Tense and Future Tense. However, the number of tenses in the English language is not limited to three. In general terms, you will see Present Simple, Present Continuous, Present Perfect and Present Perfect Continuous as present tenses; Past Simple, Past Continuous, Past Perfect and Past Perfect Continuous as past tenses and Future Simple, Future Continuous, Future Perfect and Future Perfect Continuous tenses as future tenses. When you understand how to correctly use these tenses, speaking in English will become easier than you have ever thought.

How to Use Was/Were in English?

First, we can start by answering this question: What are was/were and when can you use these verbs? Actually, was/were are the past tense form of the verb “to be”. You can easily learn this subject. And these verbs are commonly used in daily life. When you learn how to use was/were which are mandatory when you talk about something you did in the past, Past Tense will become a piece of cake.

Was/were forms can have different forms in the sentences. Therefore, it might take time to learn the correct forms. If you want to remember easily, you can think of was/were as the past tense form of the auxiliary verbs am, is and are. Generally, “was is used for singular objects and “were” is used for plural objects. So, you will use “was” with I, he, she and it while you will use “were” with you, we and they. There is a tip you might want to consider. Even though you are singular, you must use “were”. “You was” is an incorrect usage.

Where to Use Was/Were?

You need to know where and in which cases you need to use was/were auxiliary verbs to use these verbs correctly.

You can use was/were when you are talking about an event that happened in the past:

“She was in England last year,” or “They were really busy,” are the correct usage form.

You can use this form when you are talking about a past status or when you are talking about past tense:

“He was the manager of the company.

You can use it with subjunctive mood such as if or wish:

“I wish you were here. “If I were you, I would buy that car.

Another different usage of was/were auxiliary verbs are related to Past Continuous Tense:

In this case, was/were are used with the main verb. “I was reading that book when you called me.

You need to use was/were for the examples and situation about. You need to check the object to decide which auxiliary verb you are going to use in the sentence. Also, it is important to know positive, negative and question forms of these patterns.

If you want to form a positive sentence, you need:

Object + was/were (auxiliary verb) + Subject / Verb + Tense Suffix. For example, “He was a hardworking student 3 years ago.”

If you want to form a negative sentence, you need:

Object + was/were (auxiliary verb) + not (negation suffix) + Subject / Verb + Time Suffix. For example, “He wasn’t a hardworking student 3 years ago.”

If you want to form a question sentence, you need:

was/were auxiliary verbs at the beginning of the sentences. In this case, you need to use this pattern: Was/Were (auxiliary verb) + Object + Subject / Verb + Time Suffix and you need a question mark “?” at the end of the sentence. An example of this pattern can be given as follows: “Was he a hardworking student 3 years ago?

How Can You Answer to Questions with Was/Were?

You need to know how to answer the question with was/were. It is easy and practical to understand these patterns. Your answers will be different based on a positive or negative answer to the question.

If you want to answer negatively to a question, you need to use the following pattern:

No + Object + was not / were not (auxiliary verb)

If you want to answer positively to a question, you need to use the following pattern:

Yes + Object + was/ were (auxiliary verb)

Was/Were Usage and Sentence Examples

She was in England last week.

He was very special to me.

My baby was born today.

I was not hungry but I ate a hamburger.

When I came, you were not in İzmir.

She was not tired but she slept early.

Where were you last night?

When was the last time you were home?

How was the weather yesterday?

Were you at the party last week?

How to Study English Grammar?

One of the most critical points is to remember this information. So, you need to practice and repeat regularly. Based on your needs and conditions, you might opt for different repetition methods. If you want, you can repeat with English movies or songs, chatting with native English speakers, reading a book or by travelling. Also, you can follow the classical methods like solving a test, lectures and sentences examples.

One of the most suitable and entertaining ways to practice is to subscribe to the English Ninjas platform. This way, you can log in from your existing device and start practicing with native English speakers 24/7.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Phân Biệt Used To Với To Be Used To Và To Get Used To trên website Thaiphuminh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!