Đề Xuất 3/2023 # So Far, So Good Là Gì? Cách Sử Dụng Trong Câu Tiếng Anh # Top 3 Like | Thaiphuminh.com

Đề Xuất 3/2023 # So Far, So Good Là Gì? Cách Sử Dụng Trong Câu Tiếng Anh # Top 3 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về So Far, So Good Là Gì? Cách Sử Dụng Trong Câu Tiếng Anh mới nhất trên website Thaiphuminh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Có khá nhiều cụm thành ngữ hay cụm từ với good trong Tiếng Anh. Ví dụ như too good to be true (làm gì mà có ai tốt đến vậy). Hay như so far, so good. Cụm từ này được dùng khá phổ biến trong văn nói Tiếng Anh. Vậy so far so good là gì? Nó được dùng như thế nào trong câu Tiếng Anh đây?

Nghĩa Của Cụm Từ So Far, So Good Là Gì?

Người ta dùng so far, so good khi trả lời cho câu hỏi về một dự án, một thứ gì đó, một chuyện gì đó, một tình trạng nào đó đang như thế nào.

How’s your new job going ?

(Công việc mới của bạn như thế nào?)

So far, so good. I’ve been familiar with new tasks.

(Mọi thứ vẫn tốt (ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại). Tôi đã quen với các nhiệm vụ mới.)

Khi nói so far, so good, người nói muốn ám chỉ rằng điều được hỏi đang tiến triển tốt, theo kế hoạch hay kỳ vọng của họ. Ít nhất là điều đó đang diễn tiến tốt tại thời điểm nói.

Cách Dùng Của Cụm Từ Này Trong Câu

Trong giao tiếp Tiếng Anh, so far, so good thường được dùng như 1 câu độc lập. Hãy xem ví dụ sau:

How’s your new class ? – So far, so good.

(Lớp học mới của bạn thế nào? – Mọi thứ tiến triển tốt)

Câu trên cho chúng ta thấy rằng, người nói trả lời cho câu hỏi chỉ bằng so far, so good là quá đủ để cho người nghe hiểu về tình trạng mà anh ta muốn hỏi.

Hơn nữa, có những trường hợp, so far, so good có thể đứng ở vị trí của một tính từ.

It’s been so far, so good with my current blogging career.

(Mọi thứ vẫn tiến triển tốt với sự nghiệp làm blog của tôi ở hiện tại.)

Trong câu trên, chúng ta có thể thấy so far, so good đang đứng sau động từ “to be” và có chức năng như một tính từ vậy.

Ngoài cách trả lời chỉ với so far, so good thì người nói cũng có thể sử dụng so far, so good và một lời giải thích về tình trạng của sự việc được hỏi đến.

Is everything going ok with your new workplace?

(Mọi thứ đang tiến triển tốt với chỗ làm mới của cậu chứ?)

So far, so good. The people are nice, and the work brings me new learnings.

(Mọi thứ vẫn ổn. Mọi người khá tốt và công việc mang lại cho mình nhiều sự học hỏi mới.)

So Far Là Gì? Ý Nghĩa Và Cách Dùng Của So Far

1. Tìm hiểu So far là gì?

So far có 2 nghĩa chính là:

Tùy hoàn cảnh cụ thể của câu mà chúng ta dịch nghĩa cho so far cho hợp lý nhất.

So far, he hasn’t achieved his goals. (Cho đến tận bây giờ, anh ấy vẫn chưa đạt được mục tiêu của mình)

I trust his story only so far. (Tôi tin tưởng vào câu chuyện của anh ấy chỉ ở mức nào đó thôi)

1.1. So far (Cho đến nay)

So far được sử dụng chủ yếu với nét nghĩa cho đến nay, cho đến bây giờ, được sử dụng như một dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành.

Bên cạnh nghĩa là “cho đến nay”, so far còn có nghĩa là “chỉ đến mức nào đó”.

2. Vị trí của So far trong câu

So far có thể đứng ở nhiều vị trí trong câu như đứng đầu câu, giữa câu và cuối câu mà nghĩa không thay đổi và cũng không làm thay đổi ý nghĩa của câu.

So far, he hasn’t achieved his goals. (Cho đến tận bây giờ, anh ấy vẫn chưa đạt được mục tiêu của mình)

I have learned three languages so far. (Tôi đã học được 3 thứ ngoại ngữ cho đến thời điểm hiện tại)

It has been a trying semester so far for me. (Nó là một kì học đầy sự cố gắng của tôi cho đến thời điểm này)

3. Cách sử dụng So far

So far được sử dụng với ý nghĩa là cho đến tận bây giờ, là một trong những dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành. Thì hiện tại hoàn thành diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ và còn đang kéo dài đến hiện tại. So far có ý nghĩa là “cho đến thời điểm này” tức là chưa xác định được thời điểm sẽ dừng lại hành động, sự việc bởi vậy So far được xem là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành.

4. Những từ đồng nghĩa với so far trong tiếng Anh

Một số từ trong tiếng Anh cũng đồng nghĩa với so far như:

Các trạng từ này trong tiếng Anh đều có thể thay thế cho trạng từ so far trong câu tiếng Anh.

5. So sánh So far và By far

So far và By far có thể là những trạng từ dễ gây nhầm lẫn cho các bạn. Tuy nhiên, hai trạng từ này hoàn toàn khác nhau về ý nghĩa, bởi vậy bạn nên nắm chắc cách sử dụng của từng từ để viết câu tiếng Anh cho đúng.

6. Thành ngữ So far, So good

Thành ngữ “So far, So good” là thành ngữ dễ nhớ trong tiếng Anh, có nghĩa là: “mọi thứ vẫn tốt”.

7. Bài tập về so far

Bài tập 1: Lựa chọn đáp án đúng

1……………………..what age did you live in Paris?

2. How many cities has she visited……………?

3. Has chúng tôi to London?

4. My sister chúng tôi a new job.

5. We have talked to Linh………….

6. I have never eaten street food……….

7. We chúng tôi abroad.

8. She trusts him………..

9. She is solving the problems, but ………

10. He went………humiliate her in public.

Cách Dùng So Và Such Trong Tiếng Anh

Bạn đã biết cách dùng so và such hay chưa? bài học của chúng tôi hôm nay sẽ giúp các bạn hiểu hơn về so và such, cấu trúc cũng như cách dùng cơ bản trong tiếng anh.

So (phó từ): đến thế, như thế. Such (định từ): như thế, như vậy.

So và Such được dùng để nhấn mạnh các tính từ hoặc các trạng từ đứng trước danh từ liền sau đó.

Ex: I’m so happy to meet my best friend. (Tôi rất vui vì gặp bạn thân của tôi).

We had such a good day. (Chúng tôi đã có một ngày rất tuyệt vời).

3.Cách dùng So và Such

Bên cạnh việc dùng để nhấn mạnh, So và Such được sử dụng trong các cấu trúc sau:

a.So và Such trong mối quan hệ nhân quả

– So… that:

Ex: The little boy looks so sad that they all feel sorry for him. (Cậu bé trông rất buồn khiến tất cả họ đều cảm thấy tiếc cho cậu).

-Such… that:

Ex: It was such a warm day that I decided to go out. (Thời tiết hôm nay thật ấm khiến tôi đã quyết định ra ngoài).

b. So và Such trong câu đảo ngữ

– Đảo ngữ trong câu có So:

Ex: She studies so hard that she could pass the exam easily. (Cô ấy học rất chăm khiến cô ấy có thể vượt qua bài kiểm tra một cách dễ dàng).

➔ So hard does she study that she could pass the exam easily. (Cô ấy học rất chăm khiến cô ấy có thể vượt qua bài kiểm tra một cách dễ dàng).

– Đảo ngữ trong câu có Such:

Ex: It was such an expensive car that she couldn’t buy it. (Chiếc xe dường như rất đắt khiến cô ấy không thể mua nó).

➔ Such was an expensive car that she couldn’t buy it. (Chiếc xe dường như rất đắt khiến cô ấy không thể mua nó).

*Notes:

– Nếu trong câu đảo ngữ của So và Such là động từ thường thì khi đảo ngữ cần sử dụng trợ động từ.

– Nếu trong câu đảo ngữ của So và Such là động từ Tobe thì khi đảo ngữ chỉ cần đưa động từ Tobe lên.

c. Cấu trúc So

– So as to:

So as to: để, để mà…

Form: S + V + so as (not) + to + (for somebody) + to Vinf…

➔ Cấu trúc So as to dùng để chỉ mục đích một hoạt động nào đó khi người nối/ người viết muốn diễn đạt.

Ex: Harry studied very hard so as to pass the exam. (Harry đã học rất chăm để vượt qua bài kiểm tra).

*Note: Cấu trúc So as to = Cấu trúc In order to = Cấu trúc To: dùng trong biến đổi câu.

Ex: Mai finished work early so as to (to/in order to) visit her friend. (Mai đã kết thúc công việc sớm để thăm bạn của cô ấy).

– So that:

So that: để

Form: S1 + V + so that + S2 + Model Verb…

Ex: Perter is practicing the piano so that he can play for dance. (Peter đang luyện tập đàn piano để anh ấy có thể chơi cho buổi diễn).

– Trong câu có Many/Much/Few/Little dùng So không dùng Such.

– Trong câu có So và Such, khi viết có thể bỏ “that”.

– Kết hợp từ:

So far (quá xa): chỉ khoảng cách.

So many/ So much (quá nhiều); chỉ số lượng không xác định.

So on (vân vân): chỉ ý diễn đạt quá nhiều không thể liệt kê hết.

Such as (như là): dùng để liệt kê.

Such a lot of (quá nhiều): chỉ số lượng không xác định nhưng chỉ kết hợp với Such không dùng So.

So Sánh Hơn Trong Tiếng Anh

Các câu so sánh hơn trong tiếng anh được dùng hàng ngày, phổ biến trong những câu giao tiếp.

Chính vì vậy, việc nắm vững cấu trúc, cách dùng, những lưu ý cần thiết khi áp dụng mẫu câu so sánh hơn là vô cùng quan trọng.

Cấu Trúc So Sánh Hơn Trong Tiếng Anh

So sánh hơn trong tiếng anh được dùng phổ biến để so sánh giữa người này, vật này với người khác và vật khác.

Cấu trúc của câu so sánh này được chia thành hai dạng, phụ thuộc vào việc bạn chọn tính từ, trạng từ ngắn hay dài để sử dụng.

Đối với những tính từ/ trạng từ ngắn:

Cấu trúc 1: Chủ ngữ 1 + to be + less + tall + than + chủ ngữ 2 (+to be)

You are less tall than me. (Bạn thấp hơn tôi/ Bạn cao không bằng tôi)

Hoặc: You are less tall than I am.

Cấu trúc 2: Chủ ngữ 1 + to be + not + as + tall + as + chủ ngữ 2 (+to be)

You are not as tall as than me.

(Bạn thấp hơn tôi/ Bạn cao không bằng tôi)

Hoặc: You are not as tall as I am.

Cấu trúc so sánh quan trọng trong tiếng anh

Đối với những tính từ/ trạng từ dài:

Trong học thuật, chúng ta thường sử dụng các cụm từ dài, các câu phức chuyên sâu hơn nhưng vẫn tuân thủ theo cấu trúc cơ bản này.

Cách Dùng So Sánh Hơn Trong Tiếng Anh Đúng Chuẩn

Mặc dù đơn giản nhưng các bạn vẫn cần lưu ý những yếu tố cơ bản nhất khi làm bài tập cũng như khi giao tiếp.

Trong đó, bạn cần phân biệt được các loại tính từ, trạng từ ngắn hay dài:

Tính từ ngắn là gì?

Tính từ ngắn là những tính từ có 1 âm tiết.

Có những tính từ có 2 âm tiết cũng được xếp vào nhóm những tính từ ngắn khi chúng có chữ cái cuối cùng của âm tiết thứ hai kết thúc là các âm tiết: y, le, ow, er, et.

Từ công thức trên ta thấy, khi xuất hiện trong câu so sánh hơn, các tính từ hay trạng từ chỉ cần thêm đuôi “-er” vào sau là được.

Tính từ ngắn đặc biệt: các từ có âm tiết tận cùng kết thúc bằng nguyên âm “-e”, bạn chỉ cần thêm đuôi “-r” vào tận cùng là hoàn chỉnh.

Tính từ dài là gì?

Tính từ dài là những tính từ có 2 âm tiết trở lên, ngoài trừ các từ có các âm tiết tận cùng được xếp vào loại các tính từ ngắn.

Theo cấu trúc so sánh hơn trong tiếng anh đối với tính từ dài, bạn chỉ cần thêm more trước tính từ, trạng từ là được.

Để chắc chắn về việc phân biệt đâu là tính từ ngắn, đâu là tính từ dài, bạn nên tổng hợp các từ vựng tiếng anh thường xuyên xuất hiện để tích lũy từ mới.

Phân biệt tiếng anh qua việc nghe tiếng anh mỗi ngày cũng phương pháp học tiếng anh hiệu quả bạn nên áp dụng.

Những Trường Hợp Đặc Biệt Cần Lưu Ý Khi Dùng Cấu Trúc So Sánh Hơn

Muốn áp dụng công thức so sánh hơn hiệu quả, chính xác nhất, bạn cần phải ghi nhớ các trường hợp đặc biệt nhất gồm:

Tính từ ngắn đặc biệt kết thúc bằng “-ed”

Khi đối mặt với các tính từ ngắn có tận cùng là “-ed” bạn vẫn dùng “more” trước tính từ đó để thể hiện so sánh hơn.

Ghi nhớ những tính từ bất quy tắc

Gặp các tính từ, trạng từ bất quy tắc, các duy nhất bạn cần là học thuộc lòng các từ đó.

Trên thực tế, rất đơn giản để bạn ghi nhớ những từ ấy bởi chúng được sử dụng liên tục trong nhiều trường hợp. Các tính từ ấy gồm:

Học tập và sử dụng thành thạo tiếng anh trong học tập và cuộc sống là cả một quá trình dài, yêu cầu bạn phải tập trung tích lũy.

Riêng với loại câu so sánh hơn trong tiếng anh, bạn có thể tìm được nhiều nguồn kiến thức bổ trợ qua việc luyện nói tiếng anh mỗi ngày hoặc học tiếng anh qua bài hát cùng với KISS English.

Bạn đang đọc nội dung bài viết So Far, So Good Là Gì? Cách Sử Dụng Trong Câu Tiếng Anh trên website Thaiphuminh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!