Đề Xuất 2/2023 # Sử Dụng Quicktime Cho Windows, Bạn Có Điên! # Top 5 Like | Thaiphuminh.com

Đề Xuất 2/2023 # Sử Dụng Quicktime Cho Windows, Bạn Có Điên! # Top 5 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Sử Dụng Quicktime Cho Windows, Bạn Có Điên! mới nhất trên website Thaiphuminh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Phát triển cho Mac chỉ trong đầu người ta có thể nghĩ rằng bằng cách sử dụng QuickTime cho Windows là điều điên rồ nhất mà có thể được thực hiện nhưng thực tế của vấn đề nói cái gì khác. Có là một số định dạng ví dụ MOV mà chỉ có thể được chơi bằng cách sử dụng QuickTime và do đó tải về máy nghe nhạc này cho windows là một phải. Có nhiều lý do khác mà người chơi có thể tải về cho các cửa sổ và trong quá trình này hướng dẫn tất cả các mối quan hệ của QuickTime với các cửa sổ sẽ được thực hiện rõ ràng. Điều đó là để được xem xét là rằng mức độ hài lòng bằng cách sử dụng QuickTime trên Windows là giống như nó là trên máy Mac

Phần 1. Tại sao bạn sử dụng QuickTime cho Windows?

Lý do 1:

Bộ phim này đòi hỏi QuickTime”tin nhắn trong iTunes 12,1 hoặc mới hơn

Phiên bản mới nhất của iTunes là tự tích hợp với QuickTime và người dùng nên chăm sóc QuickTime được sử dụng để đảm bảo rằng các video được đồng bộ hóa với iTunes là không chỉ chơi bằng cách sử dụng QuickTime nhưng người dùng cũng được kết quả. Quá trình hoàn chỉnh mà người dùng có thể áp dụng để chơi video đã được đề cập tại URL và do đó nó là cần thiết để chắc chắn rằng người dùng nhận được kết quả để chắc chắn rằng không chỉ kết quả tốt nhất tạo ra nhưng tổng thể một cài đặt phần mềm mát cũng được thực hiện.

Lý do 2:

Hỗ trợ đa dạng

QuickTime đã được tạo ra bởi Apple Inc và người sử dụng cũng nên xác nhận rằng chương trình được cài đặt để xác nhận rằng sự hỗ trợ của Apple Inc. cũng rất thích. Các tính năng của người chơi được nâng cấp thường xuyên và nó là chương trình hàng đầu cài đặt để kiểm tra rằng không chỉ một loạt các hỗ trợ định dạng rất thích nhưng người dùng cũng được các chương trình mà đã được cài đặt để đảm bảo rằng các định dạng mà không được chơi bởi các cầu thủ khác được hỗ trợ bởi máy nghe nhạc này.

Phần 2. Tải về QuickTime cho Windows

QuickTime cho các cửa sổ có thể được tải về mà không có bất kỳ vấn đề và vấn đề là phần mềm lưu trữ trang web đảm bảo rằng người dùng luôn luôn được bình định trên lĩnh vực này. Người dùng nên kiểm tra xem URL được theo sau để kiểm tra đó chính thức của ông và phiên bản mới nhất của các cầu thủ được cài đặt. Phiên bản mới nhất cho các cửa sổ là 7.7.8.

Pestana Casino Park QuickTime hỗ trợ Windows 7/10/8, không

Tải về QuickTime cho Windows

Softonic

http://QuickTime.en.softonic.com/

Của Apple chính thức tải về liên kết

https://support.Apple.com/kb/DL837?locale=en_US

CNET

http://Download.CNET.com/Apple-QuickTime/3000-2139_4-10002208.html

Toms hướng dẫn

Tập tin Hippo

http://filehippo.com/download_quicktime_player/Tech/

Phần 3. Video Player phù hợp cho bất kỳ định dạng video

Chương trình đảm bảo rằng chuyển đổi định dạng là mối quan hệ tại để chơi video

Nó chuyển đổi các video 30 X lần nhanh hơn so với các công cụ chuyển đổi truyền thống khác.

Giá của chương trình là dành cho một và cuộc sống thời gian với tất cả các nâng cấp sau này miễn phí.

Các công nghệ mới nhất của 4K và HD chuyển đổi cũng được hỗ trợ bởi chương trình.

Người dùng cũng có thể thưởng thức chuyển dữ liệu trên nhiều máy tính không dây với sự giúp đỡ của phương tiện truyền thông Trung tâm nhúng.

Nó có lẽ là chuyển đổi duy nhất trên thị trường mà cho phép người dùng để dòng video để nhiều thiết bị cùng một lúc giữ trong xem chất lượng cũng như độ trực tuyến.

Kết luận

QuickTime có thể được sử dụng cho windows dễ dàng và sự hài lòng. Chương trình đã cung cấp cơ hội bình đẳng cho người dùng cửa sổ để chơi định dạng MOV với rất dễ dàng. Kết quả là ưu Việt và nhìn tổng thể của người chơi cũng đã được thực hiện phù hợp với người dùng windows. GUI cũng như các điều khiển đơn giản làm cho máy nghe nhạc này một trong những lựa chọn tốt nhất mà có thể làm cho một người sử dụng hạnh phúc. Tải về Quicktime là cách đơn giản nhất để đảm bảo rằng các định dạng chỉ dành riêng cho Mac được sử dụng trong một cách phù hợp với người dùng.

Hướng Dẫn Sử Dụng Lệnh Bat Command Line Cho Windows

CMD là phần mềm giao diện lệnh sử dụng cho hệ điều hành Window, một tiện ích của Microsoft, mọi hệ điều hành đằng sau giao diện người dùng là sử lý bởi command line. Bài này mình sẽ trình bầy sơ qua các kiến thức cơ bản về lập trình và cách sử dụng tập lệnh trong cmd. Căn cứ vào đó bạn có cái nhìn tổng quan.

REM chu giai

Dừng màn hình – pause screen Một số trương trình BAT thoát cửa sổ sau khi thực thi hoàn tất, bạn có thể cho dừng màn hình để theo dõi hoặc sử dụng thêm, bằng cách chèn thêm lệnh:

pause

– Thoát cmd exit

In chuỗi

@echo hello world!

Mặc định các lệnh command line bạn viết trong file .bat sẽ hiện thị ra console, nhưng nếu muốn không cho show từng lệnh ra và chỉ hiển thị kết quả thì thêm dòng này vào đầu file.

@echo off

Ngày tháng In ngày hiện tại.

Kết quả, ví dụ:

The current date is: 11/11/2014

In thời gian hiện tại.

Result:

The current time is: 10:34:57,27

Mở file/FILE Sử dụng lệnh start nếu bạn muốn mở file có trong máy tính thông qua cmd. VD:

start 1.txt start c:/1.txt

Hoặc mở địa chỉ trang web trên trình duyệt

start http://www.hoangweb.com

Khai báo biến.

set FLEX_SDK=D:FLASHsetupsflex_sdk_4.6_2

để sử dụng biến, bạn đặt tên biến bởi cặp ký tự % như thế này: %FLEX_SDK% và in giá trị biến ra console.

@echo %FLEX_SDK%

Cách biến đặc biệt – Thư mục C:/Users/Admin %USERPROFILE%

– Trả về tên account user hiện tại. %USERNAME%

Mảng – Gọi lệnh cmd khác, lấy kết quả là nảng đưa vào biến. Chú ý: sử dụng ngoặc đơn: ‘ không dùng ngoặc kép ” sẽ sai. VD:

set files=('dir /b c*.class')

Liệt kê mảng sử dụng vòng lặp for do.

@echo off for /f %%f in ('dir /b *.jpg') do ( echo %%f )

Ví dụ trên liệt kê tất cả các file .jpg ở thư mục chứa script này, nếu có.

Bạn có thể gán mảng vào biến, như ví dụ ở trên chúng ta thay thế với biến files.

for /f %%f in %files% do ( echo %%f )

Lưu ý: Để ý tạo biến mới trong lệnh for không dùng ‘set’ thay vào đó bạn viết 2 ký tự %% đằng trước tên biến và cách truy cập biến cũng giống như vậy. Không được dùng cách lấy biến thông thường: %f%

Tạo mảng mới.

set arrayline[0]=############ set arrayline[1]=#..........# set arrayline[2]=#..........# set arrayline[3]=#..........# set arrayline[4]=#..........# set arrayline[5]=#..........# set arrayline[6]=#..........# set arrayline[7]=#..........# set arrayline[8]=#..........# set arrayline[9]=#..........# set arrayline[10]=#..........# set arrayline[11]=#..........# set arrayline[12]=############

Duyệt các phần tử có trong mảng với lệnh for-do.

for %%x in %arrayline% do ( %%x %x% )

Ví dụ:

@echo off setlocal enabledelayedexpansion set arrayline[0]=############ set arrayline[1]=#..........# set arrayline[10]=#..........# set arrayline[11]=#..........# set arrayline[12]=############ ::read it using a FOR /L statement for %%x in %arrayline% do ( %%x %x% ) pause

Khai báo thư viện – thiết lập biến môi trường bằng lệnh

setx JAVA_HOME "C:Program Files (x86)Javajdk1.7.0_04"

Nếu các thư viện bạn muốn chía sẻ cho mọi tài khoản người dùng trong windows, với tham số “-m”.

setx -m JAVA_HOME "C:Program Files (x86)Javajdk1.7.0_04"

Sử dụng lệnh start bạn có thể mở trang gửi email của google hoặc mở ngay ứng dụng Microsoft Outlook để gửi mail với nội dung bạn viết sẵn.

start mailto:[email protected] @echo off :Mail FOR /F "TOKENS=2*" %%A IN ('DATE/T') DO SET DATE=%%A FOR /F %%A IN ('TIME/T') DO SET TIME=%%A START mailto:[email protected]?subject=Thiet%%20ke%%20web%%20Hoangweb.com^&body=At%%20%DATE%,%%20%TIME%,%%20user%%20%USERNAME%%%20encountered%%20the%%20following%%20drive%%20mapping%%20error(s)%%20on%%20%COMPUTERNAME%:%%0D%%0A%BODY% GOTO :EOF

Kết quả máy tính của mình đã mở Outlook express sau đó với nội dung chỉ định sẵn, người dùng chỉ việc nhấn nút send để gửi đến email người nhận:

Tìm và thay thế chuỗi. Ví dụ sau thay thế chuỗi ‘chair’ thành từ ‘table’ lưu bởi biến word.

@echo off setlocal ENABLEDELAYEDEXPANSION set word=table set str="jump over the chair" set str=%str:chair= !word!% echo %str%

Cách khác:

set word=table set str="jump over the chair" call set str=%%str:chair=%word%%% echo %str%

Bạn có thể sử dụng biến tìm chuỗi chứa mọi ký tự bao gồm dấu cách, thay nội dung chuỗi bằng tên biến vd: %var1%.

@echo off set find=chair 123 set word=table set str="jump over the chair 123" call set str=%%str:%find%=%word%%% echo %str%

– Phát biểu điều kiện.

– Nhảy đến nhãn và chạy tiếp lệnh

goto nhan1 :nhan1 echo heelo !

Xuất nội dung ra file

Thay vì in chuỗi ra console, kết quả của lệnh sẽ ghi vào file bạn chỉ định, ví dụ trên lưu thông tin ngày tháng vào file chúng tôi trong thư mục hiện tại cmd đang làm việc.

Ví dụ khác, mình xuất nội dung của bảng wp_users trong csdl mysql sử dụng XAMPP. Trước tiên đảm bảo dịch vụ mysql đã bật bằng cách mở XAMPP Control Panel và nhấn vào start tại dòng module MySQL.

Hiển thị nhấu nhắc kèm thông báo nhập dữ liệu.

set /p var1="Insert your name?" @echo %var1%

Lấy nội dung nhập từ người dùng và lưu vào biến ‘var1’. Cuối cùng in chuỗi này ra màn hình. Hoặc viết như thế này cũng có tác dụng tương đương:

set /p "var1=Insert your name?"

Làm việc với file & folder

Xóa file: del file-name

Xóa folder.

rmdir directoryname rmdir /S directoryname #use /S to delete a non empty directory rmdir /Q /S directoryname #delete without being asked for confirmation rmdir /Q /S "folder 1" #You can specify the directory name in quotes.

Kiểm tra sự tồn tại của folder/file? chúng ta sử dụng cú pháp exist. Ví dụ kiểm tra FLEX_SDK có cài đặt trong máy tính. Nếu lệnh sau trả về true nghĩa là trong máy tính của bạn có.

exist "%FLEX_SDK%bin"

Sử dụng trong câu lệnh điều kiện.

if exist "2.jpg" ( @echo "exists 2.jpg" ) if exist "c:folder1" ( echo "found your folder." )

Nếu bạn không nhớ tên file, có thể sử dụng ký tự wildcat.

::chỉ định nhiều file cùng một định dạng if exist "*.jpg" ( @echo "found any images file like .jpg" )

– Liệt kê tất cả các file có trong thư mục.

dir /b c:*.class

Giải thích: Tham số ‘/b’: trả về nguyên tên file & mở rộng (VD: 1.png), và bỏ qua các thông tin khác của file như ngày tạo, kích thước… Ví dụ sau duyệt các file:

::list files sử dụng for, với tham số /f for /f %%f in ('dir /b c:*.class') do ( echo %%f %%~nf )

Hướng Dẫn Sử Dụng Cmd Trên Windows

CMD là viết tắt của Command – nghĩa là “lệnh”. Mỗi khi bạn ra lệnh cho máy tính tức là bạn đang gọi 1 chương trình (program) của hệ điều hành. Mỗi chương trình có thể làm nhiều chức năng khác nhau nên cần phải truyền các tham số khác nhau. Các tham số đó được quy định bởi tác giả viết chương trình nên bạn cần đọc tài liệu hướng dẫn trước khi thực hiện.

Trong lập trình việc sử dụng command là bắt buộc, bài này hướng dẫn sử dụng cmd trên Windows cho người mới tìm hiểu.

Lợi ích của việc sử dụng cmd

Lợi ích của việc sử dụng cmd là tiết kiệm công sức lập trình giao diện (UI, GUI). Lập trình viên không cần phải thiết kế các nút bấm, listbox,… tốn thời gian. Do đó hầu hết các tool đơn giản dành cho lập trình viên sẽ được viết dưới dạng CLI (Command Line Interface).

Các chương trình hỗ trợ CLI có sẵn trong hệ điều hành Windows rất đa dạng về chủng loại. Có thể là *.exe, *.cpl, *.com, *.cmd,…

Cách sử dụng

Để gọi 1 chương trình có nhiều cách, phổ biến nhất là sử dụng chúng tôi để ra lệnh hoặc dùng Bat Script. Sử dụng CMD bạn sẽ gõ từng lệnh còn dùng script thì bạn có thể viết 1 kịch bản hoạt động.

Trong khuôn khổ của blog thị giác máy tính thì việc training model hay test kết quả đều thông qua các chương trình mà lib cung cấp. Bạn truyền tham số vào chương trình thì chương trình sẽ parse (phân tích) tham số truyền vào, nếu tham số truyền đúng thì chương trình sẽ thực thi, còn sai thì chương trình sẽ báo lỗi để bạn nhập lại

VD: bat script dùng để train model cascade phát hiện biển số xe máyD: cd D:LIBopencv342buildx64vc15bin opencv_createsamples -info D:bikelocation.txt -vec chúng tôi -w 34 -h 26 -num 1497 pause

Các quy ước khi sử dụng

Command sẽ hoạt động trong folder được gọi, nếu bạn gọi cmd từ cửa sổ run thì folder default là folder cá nhân của bạn.

Bạn cần phải di chuyển đến folder chứa các file cần làm việc, ví dụ bạn để lib OpenCV trong D:libopencv320 thì cần phải gọi D: trước.

.. là thư mục cha của thư mục hiện tại (2 dấu chấm).

VD: cd C:Usersvohungvi.. sẽ đi ra folder C:Users

. là thư mục hiện tại (1 dấu chấm), ít khi sử dụng

VD: dir . sẽ liệt kê tất cả file trong folder hiện tại Do dir và dir . đều cho ra kết quả như nhau nên ít khi sử dụng dấu chấm

Dấu dùng để ngăn cách các folder trong đường dẫn (path).

Dấu / dùng để truyền tham số.

Dấu – hoặc – cũng được dùng để truyền tham số.

Trong tài liệu hướng dẫn nếu tham số nào đặt trong ngoặc vuông [] nghĩa là optional (có cũng được, không có cũng được). Các tham số khác là bắt buộc phải có.

VD: ipconfig [/all] nghĩa là /all có cũng được, không có cũng được

Chương trình có đuôi là exe thì không cần gõ đủ đuôi .exe vẫn hoạt động.

Đường dẫn có ký tự ổ đĩa ở đầu là đường dẫn tuyệt đối.

VD: C:Usersvohungvitest.exe

Đường dẫn không có ký tự ổ đĩa ở đầu là đường dẫn tương đối.

VD: khi gọi chúng tôi thì chương trình sẽ tìm file chúng tôi trong folder hiện tại. Nếu không có thì tìm trong các thư mục của biến môi trường PATH, nếu vẫn không có thì báo lỗi.

Các chương trình Windows luôn có sẵn help, chỉ cần gõ /? hoặc /help phía sau câu lệnh

Cú pháp truyền tham số

Một số ví dụ làm quen với CMD

Ping tới IP hay domain nào đó để kiểm tra đường truyền

ping chúng tôi kê file trong folder kèm theo thông tin của file

Liệt kê tên file trong folder không kèm theo thông tin của file

Copy file

copy chúng tôi chúng tôi file

del chúng tôi máy tính 5 giây sau khi gõ lệnh

shutdown.exe -s -t 5

Di chuyển đến folder cha

Tổng kết

Bài viết này nằm trong khuôn khổ môn Lập trình cơ bản, do đó rất cần thiết với những bạn từ những ngành khác mới tìm hiểu. Không khó nhưng xuất hiện ở mọi nơi, mọi hệ điều hành, từ chương trình đơn giản đến phức tạp. Nó sẽ theo bạn suốt quãng đường lập trình.

Vpn Là Gì? Cách Cài Đặt Và Sử Dụng Vpn Cho Windows 10

Các ứng dụng chạy trên thiết bị máy tính, ví dụ: máy tính xách tay, máy tính để bàn, điện thoại thông minh, qua VPN có thể được hưởng lợi từ chức năng, bảo mật và quản lý của mạng riêng. Mã hóa là một phần phổ biến, mặc dù không phải là một phần vốn có của kết nối VPN.

Cơ bản, VPN chuyển tiếp toàn bộ lưu lượng network traffic của người dùng đến hệ thống nơi có thể truy cập từ xa những tài nguyên mạng cục bộ và bypass việc kiểm duyệt Internet. Tất cả trên hệ điều hành đều tích hợp hỗ trợ VPN.

VPN chỉ rõ 3 yêu cầu cơ bản:

Cung cấp truy nhập từ xa tới tài nguyên của tổ chức mọi lúc, mọi nơi.

Kết nối các chi nhánh văn phòng với nhau.

Kiểm soát truy nhập của khách hàng, nhà cung cấp và các thực thể bên ngoài tới những tài nguyên của tổ chức.

Tải các file: nhiều người sử dụng dùng kết nối VPN nhằm mục đích tải những file thông qua BitTorrent. Việc này thực sự có lợi nếu bạn muốn tải toàn bộ Torrent hợp lệ. Nếu ISP của bạn đang điểu khiển BitTorrent khá chậm thì bạn có thể dùng BitTorrent trên VPN để được trải nghiệm tốc độ nhanh hơn.

Sử dụng VPN để bỏ qua kiểm duyệt Internet

Truy cập những website bị chặn về mặt địa lý

Ẩn hoạt động duyệt website từ mạng cục bộ và ISP

Truy cập Home Network trong khi đi du lịch

Truy cập Business Network trong khi đi du lịch

4. Ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng VPN

Những VPN miễn phí sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều chi phí nhưng người dùng sẽ phải trả giá bằng sự an toàn của bản thân. Vì vậy, nếu muốn sử dụng VPN có đầy đủ những chức năng và cấu hình VPN mạnh thì người dùng phải có ngân sách kha khá hàng tháng.

Người sử dụng có thể không may dùng VPN vào những hoạt động bất hợp pháp, khiến công nghệ này bị mang tiếng xấu

Nhiều website trực tuyến đang trở nên cảnh giác với VPN và tạo ra nhiều trở ngại nhằm ngăn cản hay giảm lượng truy cập vào nội dung bị hạn chế.

Một hạn chế của VPN truyền thống là chúng là các kết nối điểm-điểm và không có xu hướng hỗ trợ các miền quảng bá. Do đó, giao tiếp, phần mềm và mạng, dựa trên lớp 2 và các gói phát sóng , chẳng hạn như NetBIOS được sử dụng trong mạng Windows , có thể không được hỗ trợ đầy đủ như trên mạng cục bộ . Các biến thể trên VPN như Dịch vụ LAN riêng ảo (VPLS) và các giao thức đường hầm lớp 2 được thiết kế để khắc phục hạn chế này.

Với mức độ bảo mật cao, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng chức năng ẩn danh khi lướt website. Không những vậy, đa số những VPN còn sở hữu giao diện rất dễ cài đặt, những người không có kiến thức về công nghệ cũng có thể sử dụng được.

Không phải lo nghĩ về những tin tặc, người dùng có thể an toàn kết nối từ xa với máy chủ.

VPS khiến tin tặc gặp rắc rối khi xâm nhập hay gây trở ngại tới công việc của doanh nghiệp hoặc cá nhân.

Lưu lượng cá nhân của bạn được mã hóa và truyền an toàn qua Internet. Việc này giúp người dùng tránh xa những mối đe dọa trên Internet.

Người dùng sử dụng mạng riêng ảo di động trong cài đặt trong đó điểm cuối của VPN không cố định với một địa chỉ IP duy nhất , mà thay vào đó chuyển vùng trên nhiều mạng khác nhau như mạng dữ liệu từ mạng di động hoặc giữa nhiều điểm truy cập Wi-Fi mà không bỏ phiên VPN an toàn hoặc mất phiên ứng dụng. VPN di động được sử dụng rộng rãi trong an toàn công cộng , nơi chúng cho phép các nhân viên thực thi pháp luật truy cập vào các ứng dụng như công văn hỗ trợ máy tính và cơ sở dữ liệu tội phạm, và trong các tổ chức khác có yêu cầu tương tự như quản lý dịch vụ và chăm sóc y tế hiện trường

Với việc sử dụng VPN ngày càng tăng, nhiều người đã bắt đầu triển khai kết nối VPN trên các bộ định tuyến để tăng cường bảo mật và mã hóa truyền dữ liệu bằng cách sử dụng các kỹ thuật mã hóa khác nhau. Người dùng gia đình thường triển khai VPN trên bộ định tuyến của họ để bảo vệ các thiết bị như TV thông minh hoặc máy chơi game không được hỗ trợ bởi các máy khách VPN gốc. Các thiết bị được hỗ trợ không bị hạn chế đối với những thiết bị có khả năng chạy máy khách VPN.

Nhiều nhà sản xuất bộ định tuyến cung cấp bộ định tuyến với các máy khách VPN tích hợp. Một số sử dụng phần mềm nguồn mở như DD-WRT , OpenWRT và Tomato để hỗ trợ các giao thức bổ sung như OpenVPN .

6. Cách cài đặt VPN cho windows 10

Để cài đặt VPN cho windows 10, bạn thực hiện theo những bước sau đây:

Bước 4: Hoàn thành toàn bộ thông tin tương ứng trên màn hình. Sau đó nhấn Save

Bước 5: Lúc này, mạng VPN đã xuất hiện trong mục Network & Internet. Nếu bạn muốn dùng thì chỉ cần nhấn vào đó rồi chọn Connect.

Bước 1: Trên thanh tác vụ bạn lựa chọn biểu tượng Mạng

Bước 2: Lựa chọn kết nối VPN bạn muốn sử dụng, tiếp đó bạn thực hiện 1 trong 2 tác vụ sau:

Nếu VPN trong cài đặt mở, bạn chọn Kết nối VPN ở đó, rồi nhấn Kết nối

Nếu nút Kết nối hiển thị bên dưới kết nối VPN, bạn chọn Kết nối

Bước 3: Nhập tên người dùng và mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập khác.

Nếu được kết nối, bên dưới tên kết nối VPN sẽ hiển thị Đã kết nối. Sau khi kết nối mà bạn muốn đổi VPN khác, bạn có thể thực hiện những bước tương tự để kết nối VPN khác.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Sử Dụng Quicktime Cho Windows, Bạn Có Điên! trên website Thaiphuminh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!