Top 9 # Xem Nhiều Nhất Cách Dùng Might Và May Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Thaiphuminh.com

Cách Dùng May Và Might Ai Cũng Cần Biết

1.Khái niệm của May và Might

– May và Might là hai động từ khuyết thuyết (Modal Auxiliaries) trong Tiếng Anh:

May: có thể, có lẽ Might: có thể, có lẽ

– Dạng phủ định của May và Might:

May – May not/ Mayn’t Might – Might not/ Mightn’t

➔ Might chính là dạng quá khứ của May.

2. Vị trí của May và Might trong câu

May và Might có vị trí đứng sau S và đứng trước động từ chính trong câu.

3. Cách dùng May và Might.

a. Cách dùng May: S + May + Vinf…

– May được dùng để chỉ sự được phép có thể làm việc gì.

Ex: – Peter may stay here for a while. (Peter có thể ở lại đây một lúc nữa).

-They may use the phone. (Họ có thể sử dụng điện thoại).

– May được dùng để diễn tả sự xin phép ở hình thức mang tính trang trọng, lịch sự.

Ex: May I sit there? (Tôi có thể ngồi ở đó không?).

-May được dùng để diễn tả khả năng một việc hay hành động nào đó có thể xảy ra ở trong hiện tại hoặc ở trong tương lai.

Ex: Viet may be at school. (Việt có thể ở trường).

-May được dùng để diễn tả sự hoài nghi một điều không chắc chắn ở hiện tại về sự việc xảy ra trong quá khứ.

S + May + have PII…

Ex: Hoa is late, she may have stucked. (Hoa bị muộn, cô ấy có thể đã bị tắc đường).

b. Cách dùng của Might: S + Might + Vinf…

-Might dùng để diễn tả sự xin phép hoặc khả năng có thể xảy ra trong quá khứ.

Ex: Might you turn back? (Bạn có thể quay trở lại không?).

-Might dùng để diễn tả khả năng có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Ex: Cuc might come this evening. (Cúc có thể đến vào tối nay).

-Might dùng để diễn tả một việc xảy ra nhưng thực tế lại không hề xảy ra.

S + Might + have PII…

Ex: Jun might have gone to Vietnam. (Jun có thể đã đến Việt Nam).

4. Sự khác nhau giữa May và Might

– May và Might khác nhau ở chỗ mức độ khả năng xảy ra sự việc nào đó:

May có khả năng xảy ra cao hơn Might. Might có khả năng xảy ra rất thấp. Vì vậy cách dùng bạn cũng hiểu rõ đúng không nào.

Ex: – He may go to Singapore at 8 a.m tomorrow. (Anh ấy có thể đến Xin – ga – po lúc 8 giờ sáng ngày mai).

-Duy is quite busy, but I hope he might join us tomorrow. (Duy khá bận, nhưng tôi hi vọng anh ấy có thể tham gia cùng chúng tôi vào ngày mai).

– May và Might khác nhau ở lời nói xin phép: Might thể hiện thái độ xin phép nhún nhường và lịch sự hơn May.

Ex: I wonder if I might have a little more coffee. (Tôi có thể dùng nhiều hơn một chút cà phê).

-Trong khi chúc, chúng ta thường dùng May thay vì dùng Might.

Ex: May God be with you. (Cầu nguyện chúa cho bạn).

Hoàn thành bài cách dùng may và might. Như vậy trong trường trường hợp cụ thể bạn sẽ biết cách sử dụng đúng không nào?

Cách Dùng May Và Might Để Nói Về Khả Năng

Chúng ta thường dùng may và might để nói về cơ hội (khả năng) điều gì đó sẽ xảy ra hay thành sự thật. Ví dụ: We may go climbing in the Alps next summer. (Chúng ta có thể sẽ đi leo núi ở dãy Alps mùa hè tới.) Peter might phone. If he does, ask him to ring later. (Peter có thể gọi. Nếu anh ấy gọi, hãy bảo anh ấy gọi lại sau. Where’s Emma? ~ I don’t know. She might be out shopping, I suppose. (Emma đâu? ~ Tôi không biết. Có thể cô ấy đang đi mua sắm, tôi đoán vậy.)

May well và might well để nhấn mạnh khả năng đó. Ví dụ: I think it’s going to rain. ~ You may well be right – the sky’s really black. (Tớ nghĩ trời sẽ mưa. ~ Cậu nói đúng – bầu trời thật sự âm u.)

2. Phân biệt may và might

Might không thường được dùng như dạng quá khứ của may, cả may và might đều được dùng để nói về hiện tại và tương lai. Might thường dùng với nghĩa ít chắn chắn hay do dự hơn so với may, ngụ ý về một cơ hội ít hơn – nó được dùng khi ta nghĩ có thể xảy ra những không chắc chắn lắm.Hãy so sánh: I may go to London tomorrow. (cơ hộ xảy ra là 50%) (Tôi có thể đi London ngày mai.) Joe might come with me. (cơ hội xảy ra là 30%.) (Joe có thể đi cùng tôi.)

3. Câu hỏi

May thường không dùng để hỏi về khả năng để một việc gì đó xảy ra. Ví dụ: Are you likely to go camping this summer? (Cậu có thể đi cắm trại vào mùa hè này chứ?)KHÔNG DÙNG: May you go camping…? Has Emma gone shopping, I wonder? (Tôi tự hỏi không biết có phải Emma đã đi mua sắm không?)KHÔNG DÙNG: May Emma have gone shopping?)

Nhưng may có thể được dùng trong câu hỏi gián tiếp (ví dụ sau Do you think). Ví dụ:Do you think you may go camping this summer? (Cậu nghĩ cậu có thể đi cắm trại vào mùa hè này chứ?)

Might có thể dùng trong câu hỏi trực tiếp nhưng mang tính chất trang trọng hơn. Ví dụ:Might you go camping? (Cậu có thể đi cắm trại chứ?)KHÔNG TỰ NHIÊN BẰNG Do you think you may/might…?

4. Phủ định

Có 2 cách để làm cho may/might mang nghĩa phủ định: với may/might not (= It is possible that…not…) và với can’t (= It is not possible that…)

– She may be at home. (= Có thể cô ấy đang ở nhà.) She may not be at home. (= Có thể cô ấy không ở nhà.) She can’t be at home. (= Cô ấy chắc chắn không ở nhà.) – You might win. (= Có thể bạn sẽ thắng.) You might not win. (= Có thể bạn sẽ không thắng.) You can’t win. (= Bạn chắc chắn không thể thắng.)

5. Might có nghĩa ‘sẽ có thể’ (would perhaps)

Might (không phải may) có một nghĩa điều kiện là would perhaps (sẽ có thể). Ví dụ: If you went to bed for an hour, you might feel better. (=…perhaps you would feel better.) (Nếu cậu ngủ được 1 giờ, cậu sẽ có thể cảm thấy khá hơn.) Don’t play with the knives. You might get hurt. (= Perhaps you would get hurt.) (Đừng nghịch dao. Con có thể bị thương đấy.)

6. Câu gián tiếp

Might được dùng trong câu gián tiếp về quá khứ khi may được dùng trong câu trực tiếp. Ví dụ: I may go to Scotland. ~ What? ~ I said I might go to Scotland. (Tớ có thể đi Scotland. ~ Cái gì cơ? ~ Tớ nói tớ có thể đi Scotland.)

7. Không dùng might + infinitive

Might + infinitive thường không được dùng để nói về khả năng trong quá khứ (ngoại trừ trong câu gián tiếp.) Ví dụ: I felt very hot and tired. Perhaps I was ill. (Tôi cảm thấy rất nóng và mệt. Có lẽ tôi bị ốm rồi.)KHÔNG DÙNG: ...I might be ill.

8. May/might have

Tuy nhiên, để nói về một việc gì đó đã xảy ra hoặc có thật trong quá khứ, chúng ta có thể dùng may/might have + past participle. Ví dụ: Polly’s very late. ~ She may/might have missed her train. (= It is possible that she missed…) (Polly tới quá muộn. ~ Cô ấy có thể đã bị lỡ tàu.) What was that noise? ~ It might have been a cat. (Tiếng ồn đó là gì vậy? ~ Có thể đó là tiếng của một con mèo)

May/might have… đôi khi được dùng để nói về hiện tại/tương lai. Ví du: I’ll try phoning him but he may have been gone out by now. (Tôi sẽ cố gọi điện cho anh ấy nhưng giờ anh ấy có thể đã đi ra ngoài rồi.) By the end of this year, I might have saved some money. (Trước khi kết thúc năm nay, tôi có thể tiết kiệm được 1 ít tiền.)

9. Might have

Để nói về những điều có thể xảy ra nhưng đã không xảy ra, chúng ta dùng might have. Ví dụ: You were stupid to try climbing up there. You might have killed yourself. (Cậu thật ngốc khi cố trèo lên trên đó, cậu có thể đã mất mạng rồi.) If she hadn’t been so bad-tempered, I might have married her. (Nếu cô ấy không quá nóng tính, tôi có thể đã lấy cô ấy.)

May have… có thể được dùng với nghĩa này, nhưng một số người lại cho rằng dùng vậy là sai. Ví dụ: You were stupid to try climbing up there. You may have killed yourself. (Cậu thật ngốc khi cố trèo lên trên đó, có có thể đã mất mạng rồi.)TRANG TRỌNG HƠN: You might have killed yourself.

10. Cách sử dụng khác

Trong ngôn ngữ khoa học và học thuật, may thường được dùng để nói về những sự kiện tiêu biểu – những điều có thể xảy ra trong một tình huống nhất định. Ví dụ: A female crocodile may lay 30-40 eggs. (Một con cá sấu cái có thể đẻ từ 30-40 trứng.) The flowers may have five or six petals, pink or red in color. (Hoa có thể có 5 hoặc 6 cánh màu hồng hoặc đỏ.) Children of divorced parents may have difficulty with relationship. (Con cái của những bậc cha mẹ đã ly hôn có thể gặp khó khăn với các mối quan hệ.)

Với nghĩa này, might cũng có thể được dùng để nói về quá khứ. Ví dụ: In those days, a man might be hanged for stealing a sheep. (Ngày xưa, một người có thể bị treo cổ vì ăn trộm một con cừu.)

Can và could được dùng tương tự nhưng với tính chất ít trang trọng hơn.

Hướng Dẫn Sử Dụng Và Phân Biệt May, Could, Can, Might

Can , could, might, may là cấu trúc thường xuyên xuất hiện nhiều trên các bài kiểm tra, kể cả trong giao tiếp thường ngày. Vậy làm thế nào để có thể sử dụng và phân biệt can, could, may, might một cách hiệu quả nhất ?

Can, could, may, might đều có ý nghĩa là có thể. Tuy nhiên cách từ này đều được sử dụng trong các hoàn cảnh, trường hợp khác nhau.

Các từ can, could, may, might là phạm trù thuộc cụm modal verb (nghĩa là trạng từ tình thái) trong tiếng anh.

Sau từ : modal V + v(inf)

( Sau modal verb chỉ được cộng động từ nguyên thể không chia).

Ex: I can swim very fast.

( Tôi có thể bơi rất nhanh )

Ex: I could run very fast before.

( Tôi có thể chạy rất nhanh trước đây)

Ex: I might buy something yesterday

( Đáng lẽ tối qua tôi có thể mua được một thứ gì đó )

Ex: I may run away but I can’t.

( Tôi đáng lẽ phải chạy ra khỏi đó nhưng tôi không thể )

a, Cách sử dụng đúng từ Can:

– Chúng ta sử dụng modal verb can trong trường hợp diễn tả một khả năng “có thể” của một người hay một tập thể trong hoạt động hằng ngày hay trong cuộc sống.

Ex: I can eat a lot of foods.

( Tôi có thể ăn được rất nhiều thức ăn )

Ex: They can do anything.

( Họ có thể làm bất cứ điều gì )

– Chúng ta còn sử dụng modal verb can dưới dạng câu nghi vấn để diễn tả thái độ lịch sự của người nói đến người nghe.

Ex: Can I come in, teacher ?

( Em có thể vào được không ạ, thưa cô?)

– Khi muốn phủ định bản thân hay ai đó không thể làm gì, chúng ta sử dụng modal verb can’t.

– Sau can’t cũng cộng động từ nguyên thể không chia.

Ex: I can’t love you anymore.

( Tôi không thể yêu bạn thêm nữa )

Ex: She can’t sing like a real singer

( Cô ấy không thể hát như một ca sĩ thực thụ )

Ex: He can’t run because he fall down.

b, Cách sử dụng đúng từ Could:

– Could dùng để yêu cầu của bản thân muốn ai đó làm gì.

Ex: Could you pick me up right now ?

( Bạn có thể đón tôi bây giờ được chứ )

– Could dùng dự đoán một khả năng có thể xảy đến trong tương lai .

Ex: I think I could become a singer in future.

( Tôi nghĩ tôi có thể trở thành một ca sĩ trong tương lai )

– Could dùng để dự đoán một khả năng, một hành động có thể đã xảy ra trong quá khứ.

Ex: Maybe I could buy this dress.

( Có lẽ tôi đã mua cái váy này )

c, Cách sử dụng đúng với từ May.

– Diễn tả một hay nhiều khả năng có thể sẽ được xảy ra trong tương lai.

Ex: She may become our teacher.

( Có lẽ có ấy có thể trở thành cô giáo của chúng tôi )

– Diễn tả một yêu cầu của bản thân mang tính giúp đỡ đến một ai đó.

Ex: May I help you take a bag, sir?

( Tôi có thể giúp ngài cầm chiếc túi được không ạ, thưa ngài ? )

– Diễn tả sự yêu cầu của bản thân mang tính xin phép đến ai đó .

Ex: May I go out, teacher?

( Có thể cho em ra ngoài không thưa cô ? )

d, Cách sử dụng đúng từ Might.

– Diễn tả khả năng có thể được diễn ra trong hiện tại.

Ex: The girl might buy a dress right now.

( Có lẽ cô ấy sẽ mua cái váy này ngay bây giờ )

Ex: They might break up right now.

( Có lẽ họ sẽ chia tay ngay bây giờ )

*, Để phân biệt được modal verb can, could, may, might một cách hiệu quả nhất, các bạn nên sử dụng chúng thường xuyên trong giao tiếp thường ngày, sử dụng trong cả văn nói và văn viết đồng thời note các tip này vào sách hay vở để dễ ghi nhớ.

Máy May Công Nghiệp Brother Và Cách Để Điều Chỉnh Tốc Độ Máy

Người đăng: huyen-epal

Tags: Máy may brother

Nhắc đến của Nhật Bản thì không thể không kể đến thương hiệu máy may công nghiệp Brother. Đây là một trong những thương hiệu máy may đặc biệt được ưa chuộng tại thị trường việt nam và được rất nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng. Khi nhắc đến thì người Việt Nam phần đông sẽ gật gù bởi chất lượng tuyệt vời mà nó mang lại. Và ắt hẳn khi có ý định gia nhập vào ngành may hay trở thành một người thợ may thì việc chuẩn bị máy may luôn là tất yếu, và brother luôn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng.

Tuy nhiên một vấn đề mà khi sử dụng máy may brother mà chúng ta thường hay thắc mắc tới đó là việc điều chỉnh tốc độ của chiếc máy may này như thế nào để nó có thể cho ra những sản phẩm chất lượng với những đường may thật đẹp tinh tế và chắc chắn nhất.

Máy may brother là một dòng máy may xuất xứ từ đất nước Nhật Bản. Và trong con mắt của người Việt Nam ta thì máy móc được xuất xứ từ đất nước này luôn đem lại giá trị chất lượng rất lớn cho người tiêu dùng. Đúng như vậy, Brother là một dòng máy may nổi tiếng về khả năng đáp ứng nhu cầu cho thị trường may. Tập đoàn brother được thành lập từ năm 2009. Với mục tiêu hướng tới là chất lượng nên những sản phẩm brother mang lại đều có công nghệ rất tiên tiến và chất lượng tuyệt vời.

Những sản phẩm mới từ brother luôn được sản xuất ra dựa trên sự thành công của những sản phẩm trước đó, bởi thương hiệu này thành công trên một đoạn đường phát triển rất dài nên việc kế thừa thành tựu là điều tất yếu.

2. Lý do nên biết điều chỉnh tốc độ may của máy may brother

biết được rằng khi sử dụng máy may có rất nhiều điều mà các bạn thắc mắc và cần được gỡ rối, vì vậy nhẵm cung cấp phương pháp giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn nhất mà hôm nay bài viết này sẽ cung cấp thông tin để bạn xử lý được việc điều chỉnh tốc độ máy may công nghiệp brother.

Cũng vì vậy mà việc điều chỉnh tốc độ may mặc của máy may công nghiệp brother sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong quá trình may mặc, đặc biệt là khi may những chất liệu vải mềm, mỏng như lụa, len thì các bạn phải điều chỉnh tốc độ may chậm để vải may không bị nhăn và không gây ra lỗi kỹ thuật đáng tiếc.

+ Trước hết bạn quan sát thật kỹ trên thân máy may công nghiệp brother để xem coi vị trí của thành điều chỉnh tốc độ may của máy nằm ở đâu?

+ Sau đó dựa vào nguyên lý động của thanh gạt để điều chỉnh tốc độ của máy may brother: Sang bên trái thì tốc độ chậm lại, còn khi gạt sang bên phải tốc độ may sẽ nhanh hơn.