Top 7 # Xem Nhiều Nhất Cách Sử Dụng Giáo Án Powerpoint Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Thaiphuminh.com

Giáo Án Tiếng Việt Lớp 1

Học sinh biết ghép âm tạo tiếng. Rèn viết đúng mẫu , nét chữ đều

Giáo dục Học sinh yêu thích môn Tiếng Việt qua các hoạt động học

1/. Giáo viên: Tranh từ khoá, câu ứng dụng, tranh luyện nói.

Bảng chữ mẫu, bìa hình chơi trò chơi,

2/. Học sinh: Bảng con, bộ thực hành . SGK

III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

KẾ HOẠCH BÀI DẠY Thứ .ngày tháng năm 2003 MÔN: TIẾNG VIỆT BÀI: Âm g - gh TIẾT: 53 I/. MỤC TIÊU : 1/. Kiến thức : Học sinh nắm vững về cách đọc và viết âm g - gh - gà - ghế . 2/. Kỹ năng : Học sinh biết ghép âm tạo tiếng. Rèn viết đúng mẫu , nét chữ đều 3/. Thái độ : Giáo dục Học sinh yêu thích môn Tiếng Việt qua các hoạt động học .II/. CHUẨN BỊ : 1/. Giáo viên: Tranh từ khoá, câu ứng dụng, tranh luyện nói. Bảng chữ mẫu, bìa hình chơi trò chơi, 2/. Học sinh: Bảng con, bộ thực hành . SGK III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1/. ỔN ĐỊNH (1') 2/. KIỂM TRA BÀI CŨ (4') p - ph , nh Làm miệng : Học sinh đọc từ trang 46. Học sinh đọc câu trang 47. Viết : Đọc " Phố - nhà " à Nhận xét. 3/. Bài mới (25") Tranh 1 vẽ gì . Cô có tiếng " gà" ? Gắn tiếng gà dưới tranh Giáo viên chỉ cái ghế hỏi? . Đây là gì? Cô có tiếng " ghế" Gắn tiếng ghế dưới tranh. Yêu cầu: Học sinh nêu các âm đã học trong tiếng Gà và Ghế. - Giáo viên ghi tựa: - Giáo viên Đọc mẫu - Chúng ta bước vào hoạt động 1 HOẠT ĐỘNG 1 ( 8 ') Dạy chữ , ghi âm g a- Mục tiêu : Học sinh phát âm đúng và viết đúng âm g. b- Phương pháp : Thực hành, trực quan. hỏi đáp. c- Đồ dùng : Bìa ghi chữ mẫu. *- Giáo viên ghi bảng: Gắn mẫu chữ g và hỏi ? Chữ g gồm những nét nào? *- Phát âm và đánh vần tiếng : Phát âm mẫu : gờ Đầu lưỡi chạm ngạc rồi bật ra . Có âm g , muốùn có tiếng "gà" ta làm thế nào? Nhận xét. Luyện đọc: gà? Trò chơi: ghép âm tạo tiếng *- Luyện viết bảng: Giáo viên viết mẫu chữ g? Quy trình:Đặt bút tại đường kẻ thứ 2 viết nét cong hở phải , rê bút viết nét khuyết dưới . Hướng dẫn viết chữ gà Đặt bút dưới đường kẻ số 3, viết con chữ g rê bút viết con chữ a, lia bút viết dấu huyền (`) trên con chữ a Nhận xét: Giáo viên sửa sai. Sau khi các em đã học âm g xong, cô và các em tiếp tục tìm hiểu âm gh ở hoạt động 2. HOẠT ĐỘNG 2 (10') Dạy chữ ghi âm gh a- Mục tiêu:Học sinh phát âm và viết đúng âm g , ghế . b- Phương pháp : Thực hành, trực quan. hỏi đáp. c- Đồ dùng : Bìa ghi chữ mẫu. Quy trình tương tự như hoạt động 1 Bổ xung kiến thức . Cấu tạo : âm gh được ghép từ 2 âm g và h. Chữ gh được ghép từ 2 con chữ : chữ g và chữ h. Lưu ý: Chữ gh chỉ ghép được với e , ê i HOẠT ĐỘNG 3 (8') Luyện đọc từ ứng dụng . a- Mục tiêu : Học sinh đọc đúng từ ứng dụng ï. b- Phương pháp : Trò chơi trực quan, đàm thoại. c- Đồ dùng : các Bìa hình có ghi chữ mẫu bị cắt dời. nhà ga ghi nhớ gà gô gồ ghề *- Giới thiệu từ công dụng qua trò chơi ghép hoa quả. Luyện đọc tiếng, từ ứng dụng. Nhận xét: Chỉnh sửa khi Học sinh đọc. HOẠT ĐỘNG 4 (5') Củng cố . Dùng các miếng bìa màu ghi g - gh Có các âm a, o , ô , ơ , i , u , e , ê, Dấu thanh : ` ; ´ ; ~ ; · ' Nhận xét: Tuyên dương. Thư giãn chuyển tiết ( 2') HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - Hát 3 Học sinh đọc từ ứng dụng 3 Học sinh đọc câu ứng dụng Viết bảng con Học sinh quan sát Tranh vẽ đàn gà Đàn gà Học sinh quan sát Cái ghế Âm a ,ê dấu ` và dấu ´ . Học sinh nhắc lại đồng thanh. Chữ g gồm 2 nét : Nét cong kín , móc ngược bên trái Học sinh phát âm theo cá nhận , dãy bàn, Tổ, đồng thanh Ghép âm g trước ấm a và đánh dấu huyền trên âm a. Thực hành trên bộ đồ dùng. Học sinh quan sát Tô khan viết bảng 2 lần Học sinh quan sát Tô khan Viết bảng con Học sinh quan sát Thi đua ghép theo dãy, dãy nào nhanh, đúng à dãy đó Thắng Ghép nội dung: nhà ga , ghi nhớ, gô ghề, gà gô . Thời gian 1 bài hát . Luyện đọc cá nhân, Nhóm, Tổ Thời gian : bài hát . Các bạn ở dưới cổ vũ .

Giáo Án Môn Sinh Học Lớp 6

– Nhận biết được các bộ phận của kính lúp và kính hiển vi.

– Biết cách sử dụng kính lúp, nhờ các bước sử dụng kính lúp.

– Có ý thức giữ gìn và bảo vệ kính lúp và kính hiển vi

II/Đồ dùng dạy học:

+GV: kính lúp – kính hiển vi; Vật mẫu : 1 vài cành hoa; Tranh vẽ : H5.1, H5.3 SGK.

+HS : cây nhỏ hoặc cành hoa.

III/Tiến trình dạy học:

-Kiểm tra bài cũ: Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa. Kể tên một vài cây có hoa ; cây không có hoa?

Tuần 3 Tiết 5 Ngày soạn: 30/08/09 CHƯƠNG II. TẾ BÀO THỰC VẬT Bài 5 : KÍNH LÚP, KÍNH HIỂN VI VÀ CÁCH SỬ DỤNG I/Mục tiêu: Sau bài này,HS phải: - Nhận biết được các bộ phận của kính lúp và kính hiển vi. - Biết cách sử dụng kính lúp, nhờ các bước sử dụng kính lúp. - Có ý thức giữ gìn và bảo vệ kính lúp và kính hiển vi II/Đồ dùng dạy học: +GV: kính lúp - kính hiển vi; Vật mẫu : 1 vài cành hoa; Tranh vẽ : H5.1, H5.3 SGK. +HS : cây nhỏ hoặc cành hoa. III/Tiến trình dạy học: -Kiểm tra bài cũ: Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa. Kể tên một vài cây có hoa ; cây không có hoa? -Bài mới: Trong tự nhiên có những vật khá nhỏ hoặc rất nhỏ, muốn có hình ảnh phóng to hơn vật thật ta phải dùng kính lúp, kính hiển vi. Vậy cấu tạo và cách sử dụng các loại kính như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu. +Hoạt động 1: Tìm hiểu kính lúp, cách sử dụng . Mục tiêu: Nhận biết các bộ phận của kính lúp và cách sử dụng HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ GV yêu cầu HS đọc thông tin " SGK GV phát mỗi bàn HS một kính lúp + Xác định các bộ phận của kính lúp. + HS đọc và ghi nhớ nội dung thao tác sử dụng kính lúp trong SGK. .- Dùng kính lúp quan sát các bộ phận của cây xanh. GV hướng dẫn cách sử dụng và tư thế ngồi quan sát cho HS. -HS tự thu nhận và xử lí thông tin -HS quan sát các bộ phận của kính lúp + Một vài HS trình bày cấu tạo của kính lúp, thao tác sử dụng kính lúp -Vài HS dùng kính lúp quan sát các bộ phận của cây xanh.có hoa nhỏ đã mang theo. - Vài HS khái quát kiến thức -Các HS khác nhận xét, bổ sung. *Tiểu kết: I. Kính lúp - cách sử dụng Kính lúp để quan sát những vật nhỏ bé. -Cấu tạo: kính lúp cầm tay gồm một tay cầm bằng kim loại (hoặc bằng nhựa) được gắn với tấm kính trong ,dày, hai mặt lồi, có khung bằng kim loại (hoặc bằng nhựa) - Cách sử dụng : Để mặt kính sát vật mẫu, từ từ đưa kính lên cho đến khi nhìn rõ vật +Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo của kính hiển vi và cách sử dụng : Mục tiêu : Nhận biết các bộ phận của kính hiển vi và cách sử dụng HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - GV phát kính hiển vi cho từng bàn để HS quan sát. - GV yêu cầu HS Đọc thông tin " SGK kết hợp với quan sát kính hiển vi tranh vẽ để biết được vị trí của các bộ phận và tác dụng của những bộ phận đó. - Bộ phận nào của kính hiển vi là quan trọng nhất ? tại sao ? - GV hướng dẫn cách sử dụng kính và cách bảo quản kính khi sử dụng xong. - GV dùng 1 tiêu bản và hướng dẫn cách sử dụng kính để quan sát. + Đặt tiêu bản lên bàn kính sao cho vật quan sát nằm ở trung tâm, dùng kẹp giữ tiêu bản. + Điều chỉnh ánh sáng = gương phản chiếu + Điều chỉnh = ốc nhỏ để nhìn rõ nhất vật mẫu. - HS rút ra nhận xét gì ?. HS thực hiện theo yêu cầu của GV HS quan sát các bộ phận của kính hiển vi Bộ phận quan trọng nhất của kinh hiển vi là: Thân kính HS chú ý lắng nghe hướng dẫn của GV *Tiểu kết -Cấu tạo: Một kính hiển vi gồm 3 phần chính: Chân kính; Thân kính gồm: +Ống kính có thị kính, đĩa quay gắn các vật kính và vật kính +Ốc điều chỉnh có ốc to, ốc nhỏ Bàn kính: nơi đặt tiêu bản để quan sát, có kẹp giữ - Cách sử dụng : SGK. IV/Kiểm tra, đánh giá : *Vài HS đọc phần kết luận ở SGK GV để kính hiển vi trên bàn yêu cầu HS chỉ trên kính các bộ phận của kính hiển vi và nêu chức năng của từng bộ phận. V/Dặn dò: Học bài theo nội dung bài ghi và SGK. Trả lời các câu hỏi và làm bài tập 1, 2, 3, tr.19 ở SGK. Đọc mục :Em có biết? Chuẩn bị trước bài6: Quan sát tế bào thực vật. Chuẩn bị mẫu vật cho bài học sau : Củ hành ( củ hành tây , củ hành tím ); Quả cà chua chín VI/Rút kinh nghiệm sau khi dạy:

Cách Sử Dụng Zoom Dành Cho Host (Chủ Phòng), Giáo Viên

Phần mềm hội nghị trực tuyến Zoom đối với học viên hay người tham dự thao tác cực kỳ đơn giản, tuy nhiên đối với người chủ hội nghị chủ phòng, đặc biệt là với giáo viên thì có khá nhiều thao tác cần phải biết để có thể điều khiển lớp học, hội nghị. Thời gian qua mình nhận được khá nhiều bạn hỏi cách sử dụng Zoom cho chủ phòng (host), giáo viên với một số câu hỏi như:

Đăng ký một tài khoản Zoom để tạo lớp học thế nào?

Tạo lớp học định kỳ thế nào? Chỉ cần tạo lớp học một lần rồi lần sau đến giờ học viên tự vào lớp học đó mà không cần tạo nữa?

Tôi muốn cho học viên được phép vào lớp học trước giáo viên thì làm thế nào?

Tôi cài Zoom nhưng không dùng được thanh công cụ Annotate (tạo chú thích) là vì sao?

Tôi muốn tạo Background giả nhưng không làm được, có phải do Zoom bị lỗi không?

Học viên của tôi không thể đăng nhập vào lớp học dù tôi đã cấp đúng ID và password?

Tôi vừa chia sẻ màn hình vừa chat với học viên được không?

Tôi muốn biết học viên nào đã vẽ lên màn hình chia sẻ được không?

Tôi sẽ chia sẻ thành từng phần giúp các bạn dễ hiểu nhất:

Chúng ta hãy bắt đầu với phần 1:

Bấm vào nút Sign Up để đăng ký một tài khoản Zoom

Điền Email của bạn vào sau đó bấm Sign Up

Thông báo của Zoom đã gửi một link kích hoạt vào email của bạn

Kiểm tra email của bạn

Tiếp theo bạn điền tên và mật khẩu đăng nhập tài khoản của mình

Bỏ qua bước giới thiệu cho bạn bè này, bấm vào Skip this step

Zoom sẽ gửi cho bạn thông tin URL và ID cá nhân

Bấm Start Meeting Now để bắt đầu buổi họp

Phần 2: Đăng nhập tài khoản Zoom, tạo lớp học và cấp mã ID/ Password lớp học cho học viên

Đăng nhập tài khoản Zoom:

Điền email và mật khẩu đã đăng ký ở phần 1 để đăng nhập vào Zoom

+ Nếu là chủ phòng (Host) thì chúng ta mới cần đăng nhập tài khoản Zoom, còn học viên thì không cần, học viên chỉ cần biết ID/ Password của lớp học là vào được lớp học.

+ Bấm tích chọn Keep me signed in để phần mềm tự động lưu tài khoản và mật khẩu, lần sau không cần đăng nhập lại nữa.

Để tạo một lớp học chúng ta có thể sử dụng ID cá nhân mà phần mềm cấp cho ở phần 1 hoặc tự tạo một ID ngẫu nhiên.

Chúng ta cũng đặt được lịch học định kỳ hàng ngày, hàng tuần thông qua chức năng đặt lịch Schedule.

Sau khi đăng nhập vào Zoom bằng tài khoản, chúng ta sẽ thấy 4 tab: Home, Chat, Meetings, Contacts. Chúng ta chủ yếu thao tác ở tab Home và Meetings.

(1): Tạo một lớp học mới bằng ID cá nhân (dành cho host)

(2): Phần đăng nhập vào lớp học của học viên (dành cho học viên)

Lưu ý:

(3): Lên lịch buổi học (dành cho host)

(4): Phần nhắc các lớp học sắp và đang diễn ra theo lịch được tạo ra ở mục (3)

Tạo lớp học với ID/ Password cá nhân:

Để chỉnh sửa một số cài đặt cho ID cá nhân như bỏ password… bạn vào phần mũi tên của mục (1) hoặc vào Tab Meetings chọn edit:

Chỉnh sửa cài đặt cho ID cá nhân

Enable waiting room: Cho phép tạo phòng chờ, người tham dự phải được host đồng ý mới vào được phòng (nên chọn mục này)

Enable join before host: Cho phép học viên vào phòng trước khi host vào (nên chọn mục này)

Automatically record meeting on the local computer: Tự động quay hình buổi học và lưu vào máy tính (không nên tích chọn)

Tạo lớp học theo lịch định kỳ với ID ngẫu nhiên sử dụng Schedule (Lịch):

Trong tab Home bấm vào Schedule:

(1): Tên lớp học

(2): Điền các thông tin ngày giờ, thời lượng buổi học

(3): Trường hợp bạn muốn tạo một lớp học định kỳ bạn bấm tích vào nút Khi chọn chế độ này bạn cài đặt ngày giờ, thời lượng buổi học trong Recurring meeting để chọn chế độ lịch học định kỳ. Lịch Outlook hoặc Google Calendar.

Phần mềm sẽ hiện thị thông báo chúng ta tạo lịch học định kỳ hoặc lặp lại trong lịch. Lịch ở đây là lịch tích hợp trong Outlook hoặc Google Calendar hoặc một lịch khác.

Advanced Options/ Cài đặt nâng cao:

Để tích hợp Zoom vào Outlook bạn phải cài Add-in: Zoom Plugin for Microsoft Outlook

Vào trang chủ chúng tôi download Add-in này và cài đặt

(4): Chọn ID ngẫu nhiên hoặc ID cá nhân, thông thường chọn ID ngẫu nhiên.

(5): Bỏ password hoặc giữ password. Lưu ý khi sử dụng lịch thì ID sẽ cố định còn password có thể thay đổi sau này. Bạn thể lưu lại ID và Pass của mỗi lớp học và gửi cho học viên, sẽ cố định mãi mãi nếu bạn không đổi nó.

(6): Chọn Lịch bạn sử dụng: Tôi thường hay dùng Outlook.

(7): Bấm tạo lịch

Sau khi bấm tạo lịch ở bước 7, phần mềm sẽ chuyển tới lịch của chúng ta, ở đây tôi dùng Outlook:

Bấm vào Make Recurring để tạo lịch học định kỳ gửi kèm email cho học viên

Ở đây các bạn chỉnh sửa lịch học định kỳ: Giờ học, thời lượng học, lịch lặp lại hàng ngày (daily)/ hàng tuần (weekly) kèm khoảng thời gian áp dụng cho lịch học này.

Lưu ý: Nhớ bấm chọn Yes khi thoát Outlook để lưu lịch lại. Việc tạo lịch trong Lịch (Outlook, Google calendar) này để gửi thông tin cho học viên qua email và giúp chúng ta quản lý các lớp học trên Lịch, trong phần mềm Zoom khi đến lịch học cũng sẽ hiện lên nhắc chúng ta buổi học sắp diễn ra trên tab Home hoặc thông báo nhắc bằng Popup khi chúng ta mở chế độ này trong phần cài đặt trên website chúng tôi (xem phần 4), đồng thời Calendar trong Outlook hoặc Google Calendar cũng thông báo nhắc lịch cho chúng ta bằng thông báo Popup, âm thanh.

Lịch Outlook thông báo nhắc lịch học bằng Popup và âm thanh

Chúng ta có thể chỉnh sửa âm thanh thông báo trong Outlook: Vào menu File/ Option/ Chọn Tab Advanced

Sau khi cài đặt lịch định kỳ xong Outlook sẽ tự động lưu lịch này, đến ngày học sẽ bật thông báo như bên trên nhắc chúng ta có buổi học.

Sau khi đặt lịch định kỳ xong các bạn có thể gửi luôn thông tin lớp học bao gồm ID và Password cho các học viên qua email của họ.

Vậy là đã xong việc lập lịch học định kỳ. Bạn cấp ID và Password nếu có trên cho học viên, ID này sẽ cố định không thay đổi theo thời gian, bạn vẫn có thể sửa lớp học này để đặt hoặc thay đổi Password nếu muốn.

Cách host vào lớp học định kỳ:

Cách 1: Vào từ tab Home trong phần nhắc các lớp học sắp diễn ra:

Zoom nhắc các lớp học sắp diễn ra hoặc đang diễn ra trên tab Home

Bạn bấm vào nút Start để bắt đầu vào lớp học.

Cách 2: Bạn vào Zoom/ vào tab Meetings và chọn lớp học, bấm Start:

Bấm vào Copy Invitation để copy toàn bộ Meeting invitation gửi cho học viên tiếp nếu bạn chưa gửi, trong Meeting invitation này đã tích hợp sẵn ID và Password đăng nhập vào lớp học.

Gửi ID, Password, URL lớp học cho học viên:

Trong phần 2 chúng ta đã có một cách gửi ID, Password cho học viên mà chưa cần host đăng nhập vào lớp học, đó là khi chúng ta sử dụng chức năng lên lịch học Schedule. Nếu bạn sử dụng ID cá nhân thì chỉ cần copy ID cá nhân này gửi cho học viên, trong cài đặt ở Phần 1 có password thì bạn gửi kèm cả password này là xong. Hoặc bạn bấm vào New Meetings ở tab Home để đăng nhập ID cá nhân, sau khi vào trong bạn copy URL gửi cho học viên:

Cho phép học viên vào lớp học:

Bấm Admit để cho phép học viên vào lớp. Bấm See waiting room để xem phòng đợi

(1): Bấm vào mục quản lý học viên

(2): Danh sách học viên, ở đây bạn có thể tắt microphone, camera của học viên nào bạn muốn (ta là chủ, ta có quyền :D)

(3): Tắt mở microphone của tất cả học viên một lúc

(4): Một số thao tác khác, nên để tích chọn như hình, mục cuối cùng là Lock Meeting – khóa lớp học, khi bạn bấm vào đây không ai vào lớp học được nữa.

Unmute Audio: Mở microphone

Stop Video: Dừng video

Chat: Chat nói chuyện riêng với bạn này

Rename: Thay đổi tên học viên này

Pin Video: Ghim video này mở to lên (chỉ một mình xem to được)

Spotlight Video: Chia sẻ video mở to cho tất cả mọi người xem được (chỉ xuất hiện khi lớp học có từ 3 người trở lên)

Make Host: Thay đổi host, bấm vào đây là bạn đã cấp quyền Host cho bạn này.

Remove: Mời bạn này ra khỏi lớp (Lưu ý tùy thuộc vào cài đặt mà bạn này vào lại được hay không, tùy thuộc vào cài đặt của giáo viên xem Phần 4 – Cài đặt)

Put in Waiting Room: Để bạn này vào phòng chờ, chưa được vào lớp trực tiếp, khi nào mở mới được vào.

Nếu bạn không muốn lớp học thấy được hình ảnh phòng làm việc của mình thì bạn có thể sử dụng một background giả, có thể là một màn hình xanh hoặc một bức ảnh nền đẹp. Tuy nhiên, để hình ảnh của bạn được đẹp không ảo ảo khi di chuyển bạn cần có một phông nền thật màu xanh (Green), các thuật toán và công nghệ xử lý Video sẽ dễ dàng biến màu xanh này thành trong suốt, khi đó hình webcam của bạn sẽ không bị ảo ảo khi di chuyển hoặc background giả sẽ cực kỳ giống thật.

Bấm vào mũi tên chọn Choose Virtual Background

Trường quay toàn màu xanh (Green) để sau này dễ dàng thay bằng background giả khác

Đơn giản trong phạm vi nhỏ, chúng ta có thể mua một tấm vải xanh kèm giá treo như này

Chia sẻ hình ảnh từ 2 hoặc nhiều Camera:

Khi bạn muốn sử dụng thêm một camera để quay bảng viết bên ngoài (bảng fooc, bảng viết phấn) thì bạn vào chế độ Share 2 camera trong phần Advanced, Zoom không hạn chế số lượng camera, bạn có thể sử dụng nhiều camera để quay các vị trí khác nhau, chỉ cần thao tác bấm nút chuyển camera bạn sẽ chia sẻ được tất cả hình ảnh từ các camera. Tuy nhiên Zoom đang có một hạn chế đó là bạn không chia sẻ hình ảnh lớn được đồng thời từ nhiều camera trên cùng một cửa sổ như cách hiển thị full hình ảnh webcam của các học viên, mà chỉ hiển thị lớn được từng camera một.

Bấm Share/ Advanced/ Content from 2nd Camera: Để chia sẻ 2 hoặc nhiều hình ảnh Camera của bạn

Để tiết kiệm chi phí đầu tư Camera bạn có thể sử dụng điện thoại thông minh tích hợp vào máy tính để làm camera cũng như microphone, để cài đặt bạn xem bài viết sau:

Các thao tác trong chia sẻ màn hình:

Bạn cũng có thể quản lý học viên trực tiếp trên màn hình webcam:

Bấm More/ Show Names of Annotators để hiển thị tên của học viên trên hình ảnh mà học viên đó vẽ

Trong quá trình chia sẻ màn hình bạn vẫn quản lý được lớp học của mình qua các tab cơ bản như: Tắt mở Microphone, webcam, Security, Manage Participants. Đồng thời khi bạn chia sẻ màn hình hoặc bảng trắng bạn vẫn chat được với các học viên của mình, bằng cách bấm vào More/ Chat. Hoặc bạn muốn biết học viên nào đã vẽ lên màn hình chia sẻ thì bấm More/ Show Names of Annotators, khi đó tên của học viên sẽ hiện thị cạnh hình vẽ trong khi vẽ hoặc khi bạn chọn công cụ Select và đưa trỏ chuột vào hình. Với công cụ Select này bạn còn có thể di chuyển, chỉnh sửa kích cỡ, xóa các hình vẽ của học viên được chọn nếu bạn muốn; nếu muốn xóa đồng loạt một lúc tất cả các hình của học viên, của mình hoặc của tất cả, bạn vào tab Clear trong thanh công cụ Annotate:

Kéo giãn chỉnh sửa kích thước hình vẽ của học viên, đồng thời chat với học viên

Tab Spotlight tương tự như bút chỉ laser khi ta trình chiếu bên ngoài rất hữu ích khi bạn tập trung nói vào một hình nào đó

Phần 4: Một số cài đặt cơ bản

A – Cài đặt mặc định trong tài khoản trên website chúng tôi

Các cài đặt ở đây sẽ trở thành cài đặt mặc định và áp dụng cho tất cả lớp học được tạo ra trong tương lai. Tuy nhiên khi bạn tạo lớp học bằng cách thao tác trên phần mềm Zoom, bạn hoàn toàn sửa được các cài đặt này theo từng cách riêng mà bạn muốn áp dụng cho từng lớp học riêng. Khi tạo lớp học trên phần mềm Zoom nếu bạn không sửa gì phần cài đặt thì phần mềm sẽ áp dụng các cài đặt mặc định bạn đã làm trên website chúng tôi này. Trước tiên bạn vào trang chủ chúng tôi sau đó bấm vào phần Sign in

Điền email và password bạn đã đăng ký trong Phần 1, sau đó bấm Sign In

Trong menu bên trái bấm vào Settings

Đây là giao diện của phần Settings, bạn cuộn từ trên xuống dưới để xem các cài đặt mình cần chỉnh sửa

Host video: Giáo viên đăng nhập lớp học với video tắt (màu xám), cài đặt mặc định của zoom là tắt. Nên để tắt khi host đăng nhập vào lớp học.

Tự động tắt microphone mọi học viên khi họ đăng nhập vào lớp học, zoom mặc định mở (màu xanh). Nếu bạn muốn tắt hãy chuyển sang màu xám

Cho phép học viên vào lớp trước giáo viên (host), lựa chọn này chỉ có tác dụng khi giáo viên không bật chế độ phòng chờ (như hình dưới). Với lựa chọn này bạn cần chú ý tính bảo mật của lớp học. Bằng cách sử dụng Lịch với ID ngẫu nhiên cho mỗi lớp học thì chỉ một số ít học viên của lớp học đó biết ID đăng nhập, lớp học khác sẽ có ID ngẫu nhiên khác nên khá an toàn cho lớp học. Không nên dùng ID cá nhân để dạy để đảm bảo tính bảo mật vì ID này sẽ luôn cố định. Chúng tôi không khuyến khích sử dụng chế độ này.

Tích chọn (màu xanh) để bật chế độ phòng chờ, khi bật chế độ này thì chức năng cho phép học viên vào lớp học trước giáo viên không còn tác dụng nữa. Bởi vậy, nếu bạn muốn cho học viên vào trước giáo viên thì bỏ tích chọn này đồng thời kích hoạt (nút màu xanh) trong phần cài đặt Join before host ở bên trên. Chúng tôi khuyến khích nên sử dụng chế độ này để bảo đảm an toàn của lớp học.

Tích chọn màu xanh để bật công cụ Annotate (tạo chú thích) và Whiteboard (bảng trắng). Một số bạn hỏi không thấy xuất hiện 2 công cụ này thì có thể là do phần cài đặt này chưa kích hoạt, bạn lỡ tay tắt đi mà không biết (cài đặt mặc định 2 công cụ này mở)

Lựa chọn này kích hoạt sẽ cho phép giáo viên và các học viên tạo một Background giả

Trong suốt quá trình chia sẻ, người đang chia sẻ có thể cho phép những người khác điều khiển nội dung chia sẻ

Cho phép giáo viên chia nhỏ lớp học để quản lýNhận thông báo các lớp học sắp diễn ra bằng Pop Up và âm thanh

Pop Up nhắc sắp có lớp học xuất hiện bên góc dưới màn hình

Cho phép giáo viên và học viên chia sẻ màn hình trong suốt buổi học

Chat: Cho phép các học viên gửi tin nhắn công khai tới tất cả các học viên

Private cha t: Cho phép các học viên gửi tin nhắn riêng tư cho một học viên khác

File transfer: Cho phép giáo viên và học viên có thể gửi files trong cửa sổ chat

Zoom còn có một công cụ Remote support tương tự như Teamviewer, giáo viên có thể truy cập vào máy của học viên để hỗ trợ học viên:

Khi bật trên thanh tool bar sẽ xuất hiện tab Remote support Support giúp giáo viên hỗ trợ học viên tương tự Teamviewer

Giáo viên bấm Request Desktop, chọn tên học viên muốn hỗ trợ, thì phải được phép của học viên ( approved) mới có thể hỗ trợ được.

Một tính năng khác rất hữu ích đã bị ẩn trong cài đặt mặc định của Zoom đó là tính năng Nonverbal feedback, (phản hồi không lời), đây là một tính năng giúp các bạn có thể nhận được một phản hồi nhanh chóng từ học viên bằng các icon. Mình lấy ví dụ khi bắt đầu lớp học các thầy cô hay hỏi là các em có nghe rõ không thay vì từng học viên phải bật mic lên trả lời thầy cô thì họ có thể gửi những trạng thái như Yes No ở trong khu vực Manage Participants (quản lý thành viên) một cách nhanh chóng.

Nút xanh bật, trong phần quản lý học viên sẽ xuất hiện các icon như: yes, no, go slower (làm chậm), go faster (làm nhanh); trong phần more có thêm like, dislike, clap, a break (giải lao), away (đang bận)

Các icon trong Nonverbal feedback (phản hồi không lời)

B – Cài đặt trong phần mềm Zoom

Tương tự trong Schedule (Lịch)

Để vào phần cài đặt trong phần mềm bạn không cần vào lớp học, trong phần cài đặt này chúng ta chỉ quan tâm đến một số cái quan trọng, còn lại để mặc định như phần mềm đã đặt:

Bấm vào nút răng cưa để vào phần cài đặt

Tab Video: Bỏ tích tại Mirror my video để chữ không bị đối xứng gương khi bạn chia sẻ Background giả

Tab Video: Tích vào phần này để hiện thị tối đa đến 49 học viên trên màn hình (áp dụng đối với màn hình lớn)

Tab Recording: Chọn vị trí ổ cứng để lưu file ghi của mình

Tab Virtual Background: Thêm và chọn ảnh nền giả

Phiên bản Zoom mới đã bổ sung tab Security ngay trên thanh công cụ để tăng tính bảo mật của lớp học, rất dễ thao tác. Trong tab này sẽ cho phép bạn quản lý trực tiếp các chế độ như:

Lock Meeting: Tích chọn để khóa lớp học (khi học viên đã vào đủ hoặc đã quá giờ mở lớp)

Enable waiting room: Tích chọn để kích hoạt chế độ phòng chờ

Share Screen: Tích chọn để cho phép học viên chia sẻ màn hình

Chat: Tích chọn để cho phép học viên trò chuyện (bật phòng chat)

Rename Themselves: Tích chọn để cho phép học viên thay đổi tên của mình khi đã đăng nhập lớp học (Tôi không tích chọn để dễ quản lý học viên, mỗi học viên tôi cấp cho một số thứ tự, yêu cầu khi đăng nhập điền số thứ tự này trước họ và tên của mình, ví dụ: 01_Nguyễn Văn Đại; 02_Trần Thị Lan; 18_Đặng Tiến Đạt; 32_Cao Tuấn…)

Góc riêng tư: Dành riêng cho sinh viên khối kỹ thuật, xây dựng, giao thông, thủy lợi, cầu đường, địa chất… và các kỹ sư, kiến trúc sư.

#Cách sử dụng Zoom dành cho host. #Cách sử dụng Zoom dành cho giáo viên. #Cách sử dụng Zoom dành cho chủ phòng. #Hướng dẫn sử dụng Zoom dành cho host. #Hướng dẫn sử dụng Zoom dành cho giáo viên. #Hướng dẫn sử dụng Zoom dành cho chủ phòng.

Victor Vuong,

Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Zoom Cho Giáo Viên

Để cho các giảng viên hiểu rõ hơn về hơn về phần mềm zoom, bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn chi tiết cách sử dụng nhằm mang lại sự tiện lợi cho quý thầy cô có thể nắm bắt để phục vụ cho công việc giảng dạy hiệu quả hơn.

100 người tham gia cuộc họp

Thời hạn cuộc họp là 24 giờ

Quản lý người dùng (cho phép chủ sở hữu tài khoản và Quản trị viên quản lý người dùng của họ)

Kiểm soát tính năng quản trị viên (điều khiển cuộc họp nâng cao, như bật và tắt ghi âm, mã hóa, trò chuyện và thông báo)

ID cuộc họp cá nhân tùy chỉnh

Chỉ định lịch trình (Cho phép bạn chỉ định người khác thiết lập các cuộc họp cho bạn)

1GB ghi lại cuộc họp trên đám mây MP4 hoặc M4A (Ghi lại các cuộc họp trong Zoom Cloud)

Mua tối thiểu 100 Host

Lên tới 500 người tham gia đồng thời

Lưu trữ đám mây không giới hạn

Gói giảm giá trên Hội thảo trên web và phòng thu phóng

Tổ chức cho tối đa 1.000 người tham gia với gói dịch vụ Doanh nghiệp+

Quản lý chăm sóc khách hàng chuyên biệt

Bản chép lời

Mua tối thiểu 100 Host

Cho phép lên đến 300 người tham gia đồng thời (có thể nâng cấp lên 1000 người)

Hỗ trợ điện thoại chuyên dụng (Zoom Phone)

Bảng điều khiển quản trị riêng

Url vanity (Tạo URL tùy chỉnh của riêng bạn (yourcompany.zoom.us))

Cho phép dữ liệu chia sẻ video, thoại và nội dung trên cloud riêng của bạn

Cho phép bạn đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của công ty

Tên Miền được quản lý (Sử dụng tên miền địa chỉ email công ty / trường đại học của bạn để tự động thêm người dùng vào tài khoản của bạn.)

Xây dựng thương hiệu công ty

Email tùy chỉnh

Bảng ghi âm lưu trên cloud

I. Cài đặt zoom client meeting, tạo tài khoản miễn phí Zoom

Download zoom tại: https://zoom.us/download

– “New meeting”: tạo mới một lớp học trực tuyến

– “Join”: tham gia vào phòng khác

– “Schedule”: lên lịch cho buổi học

-“Share screen”: chia sẻ màn hình với một meeting ID

– “Start video”/”stop video”: dùng để bật/tắt video sharing.

– “Invite”: mời các bạn sinh viên khác tham gia vào lớp học.

– “Participants”: danh sách các thành viên tham gia, giảng viên sẽ là người host của lớp học.

– “Share screen”: chia sẻ màn hình của sinh viên với các thành viên tron lớp học

– “Chat”: của sổ gửi thông tin cho cá nhân hoặc tất cả các thành viên.

– “Record”: giúp giảng viên lưu lại quá trình buổi học và upload video sau buổi học.

– “Mute all”/ “unmute all” dùng để khoá microphone của các thành viên trong meeting.

– Chọn Share 1 cửa sổ hay một ứng dụng

– Chọn Share WhiteBoard để ghi chú, vẽ lên màn hình.

Giáo viên cần đăng nhập vào chúng tôi vào mục setting và tìm mục Breakout Room để bật tính năng này.

8. Chức năng đặt câu hỏi

Để bật tính năng này, giáo viên cần đăng nhập vào trang chúng tôi vào cài đặt (setting) tìm polling để bật tính năng này.