Đề Xuất 3/2023 # Was And Were Use In English With Examples # Top 10 Like | Thaiphuminh.com

Đề Xuất 3/2023 # Was And Were Use In English With Examples # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Was And Were Use In English With Examples mới nhất trên website Thaiphuminh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

After Chinese, English is the most spoken language around the world. The most important property of the English language that has been spoken by four hundred twenty-seven million people is its widespread use. When you know the English language, you can communicate anywhere around the world and you will even feel like you are home. Therefore, learning English has become a necessity when you travel around the world, in your business trips or in your social life. Unfortunately, solely vocabulary is insufficient if you want to speak and write the English language correctly. Also, you need a good command on the grammar. In this article, you can find information and examples about using was/were, which are the past tense forms.

What Are Tenses in English?

The English language has three main tenses that are called Present Tense, Past Tense and Future Tense. However, the number of tenses in the English language is not limited to three. In general terms, you will see Present Simple, Present Continuous, Present Perfect and Present Perfect Continuous as present tenses; Past Simple, Past Continuous, Past Perfect and Past Perfect Continuous as past tenses and Future Simple, Future Continuous, Future Perfect and Future Perfect Continuous tenses as future tenses. When you understand how to correctly use these tenses, speaking in English will become easier than you have ever thought.

How to Use Was/Were in English?

First, we can start by answering this question: What are was/were and when can you use these verbs? Actually, was/were are the past tense form of the verb “to be”. You can easily learn this subject. And these verbs are commonly used in daily life. When you learn how to use was/were which are mandatory when you talk about something you did in the past, Past Tense will become a piece of cake.

Was/were forms can have different forms in the sentences. Therefore, it might take time to learn the correct forms. If you want to remember easily, you can think of was/were as the past tense form of the auxiliary verbs am, is and are. Generally, “was is used for singular objects and “were” is used for plural objects. So, you will use “was” with I, he, she and it while you will use “were” with you, we and they. There is a tip you might want to consider. Even though you are singular, you must use “were”. “You was” is an incorrect usage.

Where to Use Was/Were?

You need to know where and in which cases you need to use was/were auxiliary verbs to use these verbs correctly.

You can use was/were when you are talking about an event that happened in the past:

“She was in England last year,” or “They were really busy,” are the correct usage form.

You can use this form when you are talking about a past status or when you are talking about past tense:

“He was the manager of the company.

You can use it with subjunctive mood such as if or wish:

“I wish you were here. “If I were you, I would buy that car.

Another different usage of was/were auxiliary verbs are related to Past Continuous Tense:

In this case, was/were are used with the main verb. “I was reading that book when you called me.

You need to use was/were for the examples and situation about. You need to check the object to decide which auxiliary verb you are going to use in the sentence. Also, it is important to know positive, negative and question forms of these patterns.

If you want to form a positive sentence, you need:

Object + was/were (auxiliary verb) + Subject / Verb + Tense Suffix. For example, “He was a hardworking student 3 years ago.”

If you want to form a negative sentence, you need:

Object + was/were (auxiliary verb) + not (negation suffix) + Subject / Verb + Time Suffix. For example, “He wasn’t a hardworking student 3 years ago.”

If you want to form a question sentence, you need:

was/were auxiliary verbs at the beginning of the sentences. In this case, you need to use this pattern: Was/Were (auxiliary verb) + Object + Subject / Verb + Time Suffix and you need a question mark “?” at the end of the sentence. An example of this pattern can be given as follows: “Was he a hardworking student 3 years ago?

How Can You Answer to Questions with Was/Were?

You need to know how to answer the question with was/were. It is easy and practical to understand these patterns. Your answers will be different based on a positive or negative answer to the question.

If you want to answer negatively to a question, you need to use the following pattern:

No + Object + was not / were not (auxiliary verb)

If you want to answer positively to a question, you need to use the following pattern:

Yes + Object + was/ were (auxiliary verb)

Was/Were Usage and Sentence Examples

She was in England last week.

He was very special to me.

My baby was born today.

I was not hungry but I ate a hamburger.

When I came, you were not in İzmir.

She was not tired but she slept early.

Where were you last night?

When was the last time you were home?

How was the weather yesterday?

Were you at the party last week?

How to Study English Grammar?

One of the most critical points is to remember this information. So, you need to practice and repeat regularly. Based on your needs and conditions, you might opt for different repetition methods. If you want, you can repeat with English movies or songs, chatting with native English speakers, reading a book or by travelling. Also, you can follow the classical methods like solving a test, lectures and sentences examples.

One of the most suitable and entertaining ways to practice is to subscribe to the English Ninjas platform. This way, you can log in from your existing device and start practicing with native English speakers 24/7.

How To Use Ejoy Extension To Learn English (For Pc)

Ứng dụng chương trình học tiếng Anh Ejoy Extension (Link: https://ejoy-english.com/vi/extension), HĐ có thể thực hành phương pháp luyện nghe theo 5 bước mà Sư Phụ dạy một cách hiệu quả ạ.

B1: Nghe lần thứ nhất không nhìn script

B2: Nghe lần thứ hai có nhìn script

B3: Nghe lại lần thứ ba không nhìn script

B4: Nghe lại lần thứ tư có nhìn script

B5: Nghe lần thứ 5 không nhìn script bấm dừng từng câu để viết lại. Rồi so sánh với bản script xem có bị sót mất chữ nào không

Ở bước thứ 5 này Ejoy rất tiện ích cho chúng ta. Khi mà nghe một đoạn tiếng anh khá dài, chúng ta có thể chọn một câu bất kỳ nào đó để nghe và tập viết cho cho đến khi đúng. Mỗi câu có chế độ tự động lặp lại mà không phải cần ấn pause. Và sau đó chúng ta có thể tập nói theo cho giống với ngữ điệu của người bản xứ.

I. Cài đặt

B1: Cài đặt Ejoy Extension về Chrome https://ejoy-english.com/vi/extension

B2: Đăng nhập tài khoản Ejoy Extension

Chủ đề: Art & Culture, Business & Finance, Education, English skills, Entertainment, Food & Drink, General, Health, Inspiration, Kids’ movies, Movie Scenes, Music Videos, Nature, News & Politics, Science & Technology, Sports, Test preparation, Travel & Events, TV Series, TV Shows.

+ 5-15 min

+ 15-30 min

Trong mỗi bài học, có các option sau:

Listen: Nghe bài học, có phụ đề bên cạnh

Quiz: Luyện tập bài đã học bằng các trò chơi

Write: Nghe và viết lại (áp dụng bước thứ 5 Sư Phụ dạy)

Speak: Luyện nói theo video

Tự động dừng – Hiển thị sub chậm

Phát với tốc độ chậm

1 câu lặp lại nhiều lần

1 đoạn lặp lại nhiều lần

Điền từ vào chỗ trống – “Fill in the blank”

Chọn từ vựng phù hợp với ngữ cảnh của câu để viết vào chỗ trống hoặc chọn đáp án từ gợi ý

Đoán từ vựng dựa trên nghĩa và hình ảnh

Viết vào chỗ trống hoặc chọn đáp án từ gợi ý

Sắp xếp lại các từ – “Rearrange the block”

Nghe và viết lại – “Type what you hear”

Bạn điền hoặc chọn đáp án gợi ý phù hợp với đoạn hội thoại sau khi nghe

B1: Nghe lần thứ nhất không nhìn script

B2: Nghe lần thứ hai có nhìn script

B3: Nghe lại lần thứ ba không nhìn script

B4: Nghe lại lần thứ tư có nhìn script

B5: Nghe lần thứ 5 không nhìn script bấm dừng từng câu để viết lại. Rồi so sánh với bản script xem có bị sót mất chữ nào không

Trường hợp HĐ gõ từ đúng, hệ thống sẽ đánh dấu tick màu xanh

Trường hợp gõ sai hoặc thiếu từ, hệ thống sẽ đánh dấu màu đỏ những từ sai, những chữ cái màu trắng là chữ cái đúng

Chúng ta có thể add một clip bất kỳ trên youtube (miễn sao clips ấy đã có sẵn phụ đề tiếng anh) để học với ứng dụng của Ejoy này. Tuy nhiên, khi chọn video từ Youtube, phần sub và phần nói có thể không tương ứng với nhau nên có thể sẽ bị lỗi khi học phần write và speak

1) Học tiếng Anh qua các video thực tế

Mỗi bài học đều bao gồm 1 danh sách từ vựng quan trọng, bài giảng ngữ pháp dễ hiểu và rất nhiều bài tập thực hành

2) Luyện kỹ năng Nghe-Hiểu

Làm bài tập Nghe-Hiểu: Làm bài tập sau khi xem video để luyện kỹ năng Nghe-Hiểu

Cách học sinh động: Học ngữ pháp qua video thực tế. Xem ví dụ minh họa và thực hành với loạt câu hỏi củng cố.

Using English: Cách Sử Dụng Từ Định Lượng All Sao Cho Đúng

từ định lượng “ll”

Là một từ hạn định, “all” đều xuất hiện trước mạo từ, sở hữu cách, chỉ định và chữ số.

“ALL” NHƯ MỘT TỪ HẠN ĐỊNH

Khi tất cả đề cập đến cả một nhóm người hoặc vật, chúng ta không sử dụng .

Example: All children love stories (i.e: every child in the world)

Chúng ta không sử dụng các cụm từ chỉ thời gian như

Chúng ta sử dụng ” all” trước các đại từ nhân xưng ( us, them), đại từ biểu thị ( this, that, these, them) và đại từ quan hệ ( who, which). Đại từ nhân xưng ở trong dạng Tân ngữ.

Example: (nói về một đống chất thải nhà bếp)

Chúng ta thường sử dụng sau để cụm danh từ xác định (nghĩa là trước các từ sở hữu cách và từ hạn định) nhưng nó không bắt buộc.

Chúng ta sử dụng ” all ” thay vì sử dụng “all of” khi đứng trước các danh từ số nhiều không xác định đề cập đến cả một nhóm người hoặc vật.

Chúng ta sử dụng “all” thay vì sử dụng “all of” khi đứng trước danh từ không đếm được.

Chúng ta không thường nói ” CHÚ Ý: all people” mà sẽ sử dụng ” everybody” hoặc ” everyone “.

Example: Everyone wants to achieve their personal goals in life.

Khi ” all” đề cập đến một đại từ nhân xưng là Tân ngữ trong mệnh đề, chúng ta có thể sử dụng “đại từ + all hoặc all of + đại từ. Đại từ ở dạng Tân ngữ.

Tuy nhiên, trong các phản hồi ngắn, ” all of ” phải được sử dụng.

A: How many of these boxes are you going to need?

Chúng ta sử dụng ” all ” với dạng Tân ngữ của Đại từ, ngay cả khi Đại từ là Chủ ngữ trong mệnh đề.

Chúng ta có thể sử dụng “all” đứng một mình khi một đại từ ở trong tình huống Formal.

Thông thường, ” all ” như một đại từ là bổ nghĩa trước hoặc bổ nghĩa sau.

Khi ” all ” đề cập đến chủ ngữ của mệnh đề, nó thường xuất hiện ở vị trí giữa bình thường cho trạng từ (giữa chủ ngữ và động từ chính hoặc sau động từ khuyết thiếu hoặc trợ động từ đầu tiên hoặc đứng sau như là động từ chính).

Chúng ta cũng có thể sử dụng “all” với nghĩa là “completely” hoặc “extremely”, đặc biệt đối với hình thức Informal.

8. “All“: not all

Chúng ta có thể sử dụng “all” ở dạng phủ định bằng cách sử dụng “not” đứng trước “all”.

9. “All“: after all

Chúng ta sử dụng ” after all” theo hai cách chính. Chúng ta sử dụng từ đó để có nghĩa là ‘ in spite of what happened before ‘. Với ý nghĩa này, nó thường đứng ở vị trí cuối câu.

(được nói bởi một người trước đó không đói)

“After all” có thể có nghĩa là “it should be remembered that”.

Example: Why don’t you invite Nadia? After all, you do work with her every day.

Sử dụng sai: … and after all decided to sign the contract.

Using English: Cách thể hiện “lịch sự” bằng từ ngữ.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Website: Hotline: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO EFA VIỆT NAM EFA Vietnam Education Consultancy and Training Co., Ltd.

www.efa.edu.vn – chúng tôi Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Sapphire Palace, số 4 Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội. +84 915 344 158 hoặc +84 916 159 707

Lập kế hoạch du học

Đăng ký Tư vấn du học miễn phí với EFA Việt Nam ngay bây giờ!

So, Thus, Therefore, And Hence In English

Since you are reading this article in English, the odds are you already know what the conjunction “so” means. You probably also know that “thus”, “therefore”, and “hence” mean basically the same as “so”, and you are wondering what the difference is. If this is the case, this article is just for you.

Before moving on to the particular words, it should be noted that “thus”, “therefore”, and “hence” are all rather formal and much more common in writing than in everyday conversation, where they are almost always substituted by “so”.

“Thus” and “so”

He is not satisfied, so we must prepare a new proposal.

can be rewritten using “thus” as follows:

“Thus” is usually separated from the rest of the sentence by commas, but the commas are often omitted if this would lead to three commas in a row (as in the third example).

The last example is not correct because “thus” cannot join two independent clauses.

“Thus” also has another meaning: “in this way”, “like this” (in which case it does not introduce a clause). For example:

They have developed a new technology, thus allowing them to reduce costs.

The comma here was appropriate because what follows “thus” is not a clause. It is just a parenthetical expression extending the preceding clause.

“Hence”

“Hence” used in this sense is rather uncommon, and such usage persists mostly in specialized fields, such as scientific writing.

There is, however, another, more common meaning of “hence”, which substitutes a verb but is not a clause in itself and is always separated from the rest of the sentence by a comma:

Our server was down, hence the delay in responding.The chemicals cause the rain to become acidic, hence the term “acid rain”.

“Therefore”

Again, style guides usually recommend to set it off with commas, but when this would break the natural flow of the sentence, most authors tend to omit the commas:

Some people argue that “therefore” functions perfectly well as a conjunction (like “so”) and separating it with a comma instead of a semicolon is acceptable. However, none of the major English dictionaries (such as Oxford English Dictionary or Merriam-Webster) endorses such usage.

Note that “therefore” does not sound natural when there is no apparent logical connection between the two statements, especially in an informal context. You should use “so” in such cases:

Bạn đang đọc nội dung bài viết Was And Were Use In English With Examples trên website Thaiphuminh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!